Споразумение и гаранции за доставка на услугите

Споразумението и гаранциите за доставка на услугите, "Споразумението" (на английски "Service Agreement", "Agreement", или съкратено SLA) важи за отношенията между “РАКС.БГ ЕООД” (РАКС.БГ, Rax или Rax.bg) и всеки клиент, който използва услугите на компанията. То е създадено, за да урежда взаимоотношенията с клиентите на компанията и да ги предпазва от непредвидени и непралинари спирания и прекъсвания на услугите. РАКС.БГ гарантира възможно най-високо ниво на наличност на услугите и предоставя компенсации на клиентите си когато не спази настоящото Споразумение.

Всички клиенти на Rax.bg уреждат взаимоотношенията си с РАКС.БГ ЕООД, като се съгласяват с това споразумение (с или без да го подписват) като неразделна част от всеки договор за доставяне на услуги, или се съгласяват с условията му автоматично при попълване на формата за абонамент от уеб адреса . Споразумението урежда бизнес отношенията между клиента (вие) и доставчика на услуги (ние). То обхваща всички услуги, които сте избрали да използвате и свързаните с тях абонаметни такси. Моля да имате предвид, че Споразумението съдържа три важни документа: "Основно споразумение" (General Service Agreement), "Условия за използване на услугите" (Terms Of Service) и "Допустими норми на използване на услугите" (Acceptable Use of Policy). Споразумението може да включва и допълнителни документи, ако закупените услуги изискват клиентът да се съобразява със специфични условия.

Когато използваме термините “Споразумение” или "Споразумение и гаранции за доставка на услугите" на която и да е от уеб страниците на Rax.bg, в напечатани документи, електронна поща или други видове документи или кореспонденция, те следва да бъдат приемани като отнасящи се за целия документ, а не за отделни части от него. Като наш клиент Вие се съгласявате да се съобразявате със “Споразумението” за периода, който започва от начало на абонамента. Той започва от момента на попълване на формата за поръчки на уеб сайта ни или от подписването на договор. Споразумението е в сила до момента на изтичане на абонаментния период освен, ако не са налице неизчистени въпроси, като неизвършени плащания и/или не са настъпили други последици от правен характер. РАКС.БГ ЕООД приема изрично, че всеки клиент, който е попълнил форма за поръчка, тоест "Документ за въвеждане в експлоатация" (Service Order) е прочел споразумението, запознат е с клаузите му, съгласен е с него и се задължава да го спазва. РАКС.БГ ЕООД заявява волята си всяка част от това Споразумение да бъде прилагана във взаимен интерес на страните, които го прилагат.

Основно споразумение (General Service Agreement)

Условия за използване на услугите (TOS)

Допустими норми за използване на услугите (AUP)

Споразумение за обработка на личните данни (ОРЗД)

Политика за лични данни на Rax.bg

КАКВО ГАРАНТИРА RAX.BG В УЕБ ХОСТИНГ И ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

ДАННИ ЗАЩИТЕНИ ОТ СРИВ И ЗАГУБИ

Данните Ви стоят в Мрежа за съхранение на данни, която има вградена защита и предпазва информацията Ви срещу загуби при всякакви обстоятелства.

ВИСОКА НАЛИЧНОСТ НА ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

Високата Наличност (High Availability) не е стандартна услуга и няма да я намерите при повечето други хостинг доставчици. Тя предпазва уеб сайтовете и технологичните Ви услуги от продължително прекъсване.

НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ И 100% НАЛИЧНОСТ

Възползвайте се от Облачните ни услуги със непрекъсваемост и 100% наличност. Предлагаме защита срещу срив не само на данните, но и на изчислителните операции. Искате ли сървърите Ви да не спират?

ИНФРАСТРУКТУРА КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМА

RAX доставя Уеб Хостинг услуги, физически Наети сървъри, Виртуални сървъри и Облачни услуги от различни точки на Европа и света - от там, откъдето Ви е необходимо.