УЕБ ХОСТИНГ УСЛУГИ ОТ НАЙ-ВИСОК КЛАС

Уеб хостинг услугите, които получавате от RAX са създадени и доставяни с възможно най-стабилните, иновативни и надеждни софтуерни и хардуерни технологии, налични на пазара. Най-важното е да знаете, че с нашите хостинг планове данните Ви за винаги защитени от загуба и срив, а уеб сайтовете и приложенията Ви работят бързо и са високо ефективни.

Техническа поддръжка

Хардруедни системи и технологии използвани от RAX

По отношение на хардуерните устройства е важно да знаете, че за разлика от повечето хостинг доставчици, които използват отделни физически сървъри за да доставят хостинг услуги Rax.bg използва индустриален клас Cloud Computing инфраструктура. Следваме най-добрите практики и стандарти за изграждане и управление на виртуализирани центрове за съхранение на данни. IT Хостинг инфраструктурата ни е изградена с технологии, които осигуряват съвместимост с водещите софтуерни и хардуерни стандарти в хостинг индустрията (Пример: Можем да управляваме компютърни капацитети в Amazon или други водещи IT компютърни Cloud системи от собствения си контролен панел). Виртуалният ни дата център може да бъде надграждан лесно, бързо, без прекъсване на хостинг услугите и без промени в основата на инфраструктурата. Той ни позволява да автоматизираме процеса на създаване и предоставяне на компютърни ресурси на клиентите си и да гарантираме качеството на услугите с висок клас "Споразумение и гаранции за доставка на услугите".

Основните характеристики на облачния център за съхранение на данни на RAX са:

  • Модулна инфраструктура, чийто капацитета се разширява лесно и без прекъсвания на работата
  • Виртуализирана компютърна среда с резервираност на ресурсите за постигане на QoS
  • Автоматизирано създаване компютърни инстанции и стандартизирана технологична среда
  • В случай на срив или технически проблем с Операционната система (oS), автоматично връщане в работен режим на сървърните инстанции използвани за доставяне на хостинг услуги
  • Възможност за осигуряване на инфраструктурна непрекъсваемост на хостинг средата, тоест за 100% наличност на работата на Операционната система (OS)
  • Използване на Мрежа за съхранение на данни (Storage Area Network), която гарантира наличността на информацията и я предпазва от загуба
  • Качествено доставяне на софтуерни услуги и приложения, които клиентите използват на принципа "Софтуер като услуга" (SaaS).

Ако Ви е необходимо да разберете повече за облачните хостинг услуги, моля отидете на страницата Какво са облачните услуги

КАКВО ГАРАНТИРА RAX.BG В УЕБ ХОСТИНГ И ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

ДАННИ ЗАЩИТЕНИ ОТ СРИВ И ЗАГУБИ

Данните Ви стоят в Мрежа за съхранение на данни, която има вградена защита и предпазва информацията Ви срещу загуби при всякакви обстоятелства.

ВИСОКА НАЛИЧНОСТ НА ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

Високата Наличност (High Availability) не е стандартна услуга и няма да я намерите при повечето други хостинг доставчици. Тя предпазва уеб сайтовете и технологичните Ви услуги от продължително прекъсване.

НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ И 100% НАЛИЧНОСТ

Възползвайте се от Облачните ни услуги със непрекъсваемост и 100% наличност. Предлагаме защита срещу срив не само на данните, но и на изчислителните операции. Искате ли сървърите Ви да не спират?

ИНФРАСТРУКТУРА КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМА

RAX доставя Уеб Хостинг услуги, физически Наети сървъри, Виртуални сървъри и Облачни услуги от различни точки на Европа и света - от там, откъдето Ви е необходимо.