УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛВАНЕ НА УСЛУГИТЕ (Terms Of Service)

"Условията за използване на услугите", съкратено "Условията", регламентират начина, по който клиентите на Rax.bg използват предоставените от нас услуги. Условията имат различни особености, свързани с различните класове IT хостинг услуги, както и с другите видове услуги и продукти, които предоставяме на клиентите си.

"Условията" са част от "Споразумението и гаранциите за достаква на услугите" (SLA) и регламентират отношенията между РАКС.БГ ЕООД и вссеки, който използва услугите ни. Като клиент на Rax.bg вие се съгласявате да спазвате "Условията", заедно с другите части на "Споразумението".

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ (валидни за всички класове услуги)

Rax.bg предоставя хостинг услуги в три центъра за съхранение на данни - В София, България, в Амстердам, Холандия и в Индиана, САЩ. Всеки от клиентите ни, който избере да съхранява уеб сайта и проектите си в един от центровете за данни приема, че трябва да спазва националните стандарти и законодателството свързано с използването на уеб съдържание в съответната страна. Rax предоставя консултация на клиентите си при изпращане на запитване за хостинг услугите и допустимите норми на използването им, но не поема отговорност да ги информира автоматично за това какъв тип съдържание е приемлив или неприемлив в съответната държава.

Rax създава и активира хостинг сметката ви след като получи плащане за услугата, която искате да плащате и след като то е проверено и одобрено от екипа ни. Клиентите на услугите в класовете "Виртуални сървъри" и "Наети сървъри" попълват "Документ за въвеждане в експлоатация" (Service Order) и/или подписват договор с РАКС.БГ ЕООД, ако такъв е небоходим. Всички инталационни такси необходими за въвеждане в експлоатация на услугата, която искате да използвате са невъзстановими. Сумите, които клиентът е заплатил за използване на хостинг услуги подлежат на финансови гаранции както следва:

 • "Уеб Сайт Хостинг" - 30-дневна финансова гаранция
 • "Наети Сървъри" - Без гаранция, ако такава не е изрично записана в договор

Кореспонденцията между РАКС.БГ ЕООД и клиента се осъществява в pZone (персонален клиентски център) или по електронна поща (E-Mail). Обслужването по телефон или по всякакви други средства за комуникация като програми за изпращане на съобщения и Интернет телефония е второстепенен канал за връзка с клиента предназначен за удобство и подобряване на обслужването. Нито един от тези канали обаче не е официален по отношение на комуникацията между вас и РАКС.БГ ЕООД. Използването му за възлагане на работа, съобщаване на технически възникнали проблеми или изпращане на съобщения не е доказателство на комуникацията между клиента и РАКС.БГ ЕООД и не може да служи за доказателство при спорове за качеството на услугите или за изпълнение на стандартите и гаранциите записани в настоящите "Условия" и в "Споразумението".

При използването на кредитни и дебитни карти, както и на други инструменти за разплащане в реално време, клиентът носи отговорност за истинността на предоставената от него информация. При възникнало забавяне при обработката на плащането и поръчката ви е ваша отговорност да представите доказателства пред РАКС.БГ ЕООД, че данните ви са достоверни. С цел изясняването им, операторите от отдела за обслужване на клиенти може да ви поискат документ за самоличност, копие на платежното средство или друг вид доказателство, който показва, че вие сте неговият собственик. Не сте длъжни да предоставяте каквато и да било лична информация, но ако служителят на РАКС.БГ ЕООД не може да установи самоличността ви, има право да анулира поръчката ви.

При искан от вас или обещан от екипа на РАКС.БГ ЕООД трансфер на уеб сайт към сървърите ни, вие приемате, че това е услуга, която предоставяме в знак на уважение към желанието ви да поставите Интерент сайта си на наши сървъри. С цел да постигнем качество на тази услуга очакваме от вас да ни окажете пълно съдействие по преместването. При възникнали проблеми от всякакво естество РАКС.БГ ЕООД не носи отговорност за информацията ви.

Когато се възползвате от този тип услуга вие приемате, че различните хостинг платформи и различни доставчици, често използват различни технологични стандарти, настройки и различни видове хостинг среда. Затова, с цел по-доброто обслужване, носите отговорност да подпомагате екипа на РАКС.БГ ЕООД в процеса на преместване на уеб сайта ви. За да обезпечите безпроблемно преместване на информацията ви сте длъжни да започнете преместването най-малко 30 дни преди изтичането на домейна ви и най-малко 30-дни преди услугата, която използвате с друг доставчик да е изтекла.

РАКС.БГ ЕООД е бизнес клас хостинг доставчик подходящ за IT хостинг на качествени уеб сайтове и проекти, които имат ясен план за развитие. Всички услуги, които създаваме и предоставяме на клиентите си трябва да бъдат използвани изключителон и само за законни дейности. Като клиент вие се съгласявате, че РАКС.БГ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на уеб сайта ви и към РАКС.БГ ЕООД не може да бъдат предявявани претенции заради начина по който вие използвате услугите ни.

По-долу виждате примери, които включват, но не изчерпват, видовете съдържание и дейности забранени на сървърите на РАКС.БГ ЕООД и в мрежата ни в класовете "Уеб Сайт Хостинг" (Shared Hosting) и "Reseller":

 • Топсайтове и топ сайт списъци с софтуер за индексиране
 • IRC програми и ботове (Scripts/Bots)
 • Прокси програми и програми за анонимност (Scripts/Anonymizers)
 • Пиратски софтуер и Warez съдържание
 • Програми за фото хостинг в класа на Photobucket и Tinypic
 • Програми и уеб сайтове за автосърфиране и генериране на трафик (AutoSurf/PTC/PTS/PPC)
 • Уеб сйтове и програми за сканиране на IP адреси и информация
 • Bruteforce програми и инструменти
 • Програми за изпращане на масов e-mail или СПАМ
 • Програми и системи за ротация на банери, с изключение на тези включени към услугите
 • Програми за файл Dump или създаване на огледални образи на сайтове (Mirror Scripts като например rapidshare)
 • Комерсиални програми и софтуер за пренос на аудио файлове (audio Streaming)
 • Брокерски, банкови или финансови данни
 • Уеб сайтове с инвестиционна информация
 • Програми и приложения, които изискват голямо голичество процесорно време и ресурси
 • Уеб сайтое сврързани с лотария и хазартни игри
 • Основни банкови програми
 • Сайтове и страници със съдържание или призиви свързани с разисъм, нетолерантност, сексизъм и агресия
 • Хакерски сайтове или сайтове със съвети, за преодоляване на авторски права или за премахването им
 • Уеб сайтове, които популяризират незаконни дейности
 • Форуми или социални мрежи, които служат за дистрибуция на warez, пиратско или незаконно съдържание
 • Сайтове, които служат за извършване на измама, измъкване на лични данни и подготвяне или извършване на фалшификации

2. ДОМЕЙНИ

Когато използваме думите "уеб адрес", "домейн", "интернет име", "уеб име", "име", "domain" или "domain name" в настоящия раздел от "Условията", всеки от тях означава "домейн име" (Domain Name).

Всички домейни регистрирани от РАКС.БГ ЕООД за клиенти, влизат в Whois база данни с имената и контактите на собственика им. Поставянето на верни данни - име, адрес, телефон и т.н. - в полетата за контакти при регистрацията на уеб адреси е задължително. Поставянето на неверни или фалшиви данни е основани Rax.bg да прекрати изпълняването на услугите.

Всеки домейн, който регистрирате може да бъде поставен на статус "Конфиденциален" (Whois Privacy Shield), което ви позволява да скриете контактите на домейна си и личните си данни от Интернет аудиторията. При наличие на юридическо основание те да бъдат разкрити РАКС.БГ ги предоставя на компетентните органи, които имат право да получат информация за собственика на домейна.

Като клиент се съгласявате, че таксите, които сте платили за регистрация на домейн не могат да ви бъдат възстановени от РАКС.БГ ЕООД, ако домейнът ви вече е регистриран. Регистрацията на уеб адрес (домейн) е изцяло за ваша сметка и един път регистрираното име не може да бъде променено. Домейнът е ваша собственост и при грешка в регистрацията, трябва да заплатите такса за регистрацията на нов домейн, ако искате уеб адресът ви да бъде променен.

Домейнът е ваша собственост до датата на изтичане на регистрацията му. Като собственик вие носите изцяло отговорността за подновяването на уеб адреса и освобождавате РАКС.БГ ЕООД от отговорност да запазва, плаща или полага грижа за домейна ви, ако той не е бил платен в срок от 7 дни преди датата на изтичането му.

Платените за регистрация на домейн такси не се възстановяват дори ако клиентът иска да се откаже от използвана услуга. При регистриран домейн, клиентът остава негов собственик за периода, в който го е регистрилал и заплатил.

Всеки от уеб адрес (домейн), който искате да използвате се регулира от определени правила, които уреждат взаимоотношенията на собственика му с основния регистър в съответната област. При регистрация на домейн вие императивно се съгласвате с условията на ICANN и на националните регистри. нарушаването на което и да е от тях може да доведе до загуба на собственост върху домейна ви.

Като собственик на уеб адреса вие носите отговорност за подновяването му. При пропусната дата за продължаване на собствеността върху даден домейн, Rax.bg проверява възможностите за връщане на собствеността ви върху съответния домейн, но не поема ангажимент, че ще възстанови правата ви върху съответното име. При възстановяване на домейн (General TLD - COM, NET, ORG, BIZ, INFO, EU, WS, etc.), чийто абонамент е изтекъл заплащате сервизна такса в размер на 150 щатски долара по курса за деня на БНБ. Тази такса е изискуема по правилата на ICANN и домейн регисгрите партньори на РАКС.БГ ЕООД. Ако Rax.bg може да възстанови събоствеността ви върху вече изтекъл домейн без да заплаща тази такса, вие също сте освободени от финансов ангажимент да я заплащате.

Ако искате да трансферирате домейна си от един регистър към друг, включително към системата на РАКС.БГ ЕООД или извън нея сте длъжни да направите запитваме най-малко 21 дни преди датата на изтичане на уеб адреса. Несъобразяването с това условие поставя под риск възможността домейнът ви да бъде трансфериран и затова,дава автоматично право на РАКС.БГ ЕООД да откаже изпълнението му. При трансфер на домейна сте длъжни да заплатите всички такси, които произтичат от желанието ви да го преместите към или извън системата на РАКС.БГ ЕООД.

3. УЕБ САЙТ ХОСТИНГ (ХОСТИНГ/RESELLER)

Всички уеб сайт хостинг услуги на РАКС.БГ ЕООД отговарят на най-високите стандарти за качество в хостинг индустрията и са произведени изключитено със софтуерни продукти собственост на РАКС.БГ ЕООД.

Използването "Уеб Сайт Хостинг" (Shared Hosting) сметки за съхранение на резервно копие на данни (backup/storage) не е разрешено с изключение на използването на контролния панел на хостинг сметката ви или FTP клиент за създаване на външно копие на информацията и данните ви.

РАКС.БГ ЕООД се задължава да прави седмично копие на информацията и уеб сайтовете ви в класа "Уеб Сайт Хостинг" услуги.

Уеб сайтове, които използват повече от 10 GB дисково място ще бъдат премахвани от масивите с резервни копия на информацията. Ако имате такъв уеб сайт ви препоръчваме да намалите обема му, да поискате изключение, да преминете на виртуален сървър или да се погрижите да имате резервно копие на информацията си. Въпреки ограничението, РАКС.БГ ЕООД ще продължи да съхранява резервно копия на базата данни на такива уеб сайтове.

4. ВИРТУАЛНИ СЪРВЪРИ (VPS)

РАКС.БГ ЕООД използва OS виртуализационни технологии, за да създава и предоставя виртуални сървъри на клиентите си. Всички софтуерни продукти са наша собственост или собственост на партньорите ни. Нямате право да променяте или да правите опит да променяте системни настройки на софтруените продукти или да нарушавати правата за използването им и интелектуалната собственост върху тях.

Всички виртуални сървъри и VPS хостинг услуги произведени от РАКС.БГ ЕООД (Rax.bg) идват предоставени на клиентите ни без услуга за управление (Unmanaged). Клиентът е длъжен сам да управлява виртуалиния си сървър и да не очаква от РАКС.БГ ЕООД да работи върху VPS хостинг сметката му. Тази част от "Условията за използване на услугите" е в защита на информацията и качеството на услугите, които използва клиента. Всеки опит за нарушаването му е основание за прекратяването на доставката на услугата.

Всеки клиент на РАКС.БГ ЕООД, който иска да получи частична или редовна намеса на специалисти от екипа на РАКС.БГ ЕООД с цел управление (FM VPS) на виртуалния сървър е длъжен да изпрати запитване чрез системата за обслужване на клиенти на Rax.bg, която се намира на уеб адрес rax.bg/accounts/ и да закупи еднократно или като абонамент услугата FM VPS, която включва определен брой часове техническа, системна администрация и работа по VPS хостинг сметката на клиента.

РАКС.БГ ЕООД създава и регистрира виртуалните ви сървъри в период от 1 до 24 часа след получаване на плащане за активиране на VPS хостинг сметката ви. Вие се съгласявате да проявите разбиране, че евентуално забавяне на поръчката ви се дължи на натовареност на екипа ни и на факта, че други клиенти на компанията ни са поръчали услуги и продукти, които изискват работа на екипа ни по въвеждането им в експлоатация. Времето необходимо за инсталация и въвеждане в експлоатация е различно, в зависичост от натовареността на екипа на РАКС.БГ ЕООД. Стандартното време за подготовка на услугата за използване е 2 часа.

Всички условия за използване на виртуалните сървъри на РАКС.БГ ЕООД се подчиняват на общото Споразумение, в това число и "Допустимите норми на използване на услугата". Нарушаването им дава право на РАКС.БГ ЕООД да прекрати доставянето на услугата.

РАКС.БГ ЕООД предоставя на клиентите на виртуалните си сървъри софтруер за автоматизация на виртуални сървъри (контролен панел) произведен от cPanel Inc. (cPanel/WHM), Studio 2/4 Host Ltd. (CentOs Web Panel) или други софтуерни приложения със сходна функционалност. За използването на тези видове софтуер са дължими допълнителни такси.

РАКС.БГ ЕООД може да предостави на собствениците на виртуални сървъри софтуер за управление на виртуални сървъри с безплатен или платен лиценз. Върху тези видове софтуер има авторски права. Опитите за промяна на функционалността му, за нарушаване на цялостта и функционалността му са в нарушение на Споразумението и са престъпление по закона за авторското право.

5. ОБЛАЧНИ СЪРВЪРИ (CLOUD SERVERS)

РАКС.БГ ЕООД използва различни видове виртуализационни технологии, за да създава и предоставя Облачни сървъри (Cloud Servers) на клиентите си. Потребителите на облачните услуги следва да имат предвид, че въпросните услуги се доставят в мрежова среда и работят върху инфраструктура, в която сървърите, които предоставят изчислителни ресурси и сървърите за съхранение на данни са физически отделени едни от други. Всички инфраструктурни решения за създаването и управлението на Облачни сървъри са наша собственост или собственост на партньорите ни. Нямате право да променяте или да правите опит да променяте системни настройки на софтруените продукти, на инфраструктурата или да нарушавати правата за използването им и интелектуалната собственост върху тях.

Всички Облачни сървъри предоставени от РАКС.БГ ЕООД (Rax.bg) на клиентите ни са по принцип "без управление" (Unmanaged), тоест не включват техническа и системна администрация. Клиентът е длъжен сам да управлява Облачния си сървър и да не очаква от РАКС.БГ ЕООД да извършва техническа или системна администрация. Служителите на РАКС.БГ ЕООД не са оторизрани да достъпват Облачните сървъри на клиентите, ако последните не са поръчали и заплатили за "Услуга с управление" (FM Cloud или Managed Cloud). Тази част от "Условията за използване на услугите" е в защита на информацията и качеството на услугите, които използва клиента. Всеки опит за нарушаването му е основание за прекратяването на доставката на услугата.

Всеки клиент на РАКС.БГ ЕООД, който иска да получи частична или редовна намеса на специалисти от екипа на РАКС.БГ ЕООД с цел управление (FM Cloud или Managed Cloud) на Облачния сървър е длъжен да изпрати запитване чрез системата за обслужване на клиенти на Rax.bg, която се намира на уеб адрес rax.bg/accounts/ и да закупи еднократно или като абонамент услугата FM Cloud или Managed Cloud, която включва определен брой часове техническа, системна администрация и работа по Облачния сървър на клиента.

РАКС.БГ ЕООД създава и регистрира Облачните ви сървъри в период от 1 до 24 часа след получаване на плащане за активиране на клиентската ви сметка. Вие се съгласявате да проявите разбиране, че евентуално забавяне на поръчката ви се дължи на натовареност на екипа ни и на факта, че други клиенти на компанията ни са поръчали услуги и продукти, които изискват работа на екипа ни по въвеждането им в експлоатация. Времето необходимо за инсталация и въвеждане в експлоатация е различно, в зависичост от натовареността на екипа на РАКС.БГ ЕООД. Стандартното време за подготовка на услугата Облачен сървър за използване е 4 часа.

Всички условия за използване на виртуалните сървъри на РАКС.БГ ЕООД се подчиняват на общото Споразумение, в това число и "Допустимите норми на използване на услугата". Нарушаването им дава право на РАКС.БГ ЕООД да прекрати доставянето на услугата.

РАКС.БГ ЕООД предоставя на клиентите на Облачните си сървъри софтруер за автоматизация на виртуални сървъри (контролен панел) произведен от cPanel Inc. (cPanel/WHM), Studio 2/4 Host Ltd. (CentOs Web Panel) или други софтуерни приложения със сходна функционалност. За използването на тези видове софтуер са дължими допълнителни такси.

РАКС.БГ ЕООД може да предостави на собствениците на Облачни сървъри софтуер за управление на виртуални сървъри с безплатен или платен лиценз. Върху тези видове софтуер има авторски права. Опитите за промяна на функционалността му, за нарушаване на цялостта и функционалността му са в нарушение на Споразумението и са престъпление по закона за авторското право.

6. НАЕТИ СЪРВЪРИ (Dedicated Servers)

Услугите в клас "Уеб сървъри" или "Наети сървъри" отговарят на строго регламентирани технически стандарти. Тези стандарти ганартират високо качество на услугата. Всяко тяхно нарушаване води до елиминиране на гаранциите и стандартите за качество част от Споразумението. Като клиент на РАКС.БГ в класа "Наети сървъри" нямате право да променят системните настройки и конфигурации на уеб сървърите предоставени ви за използване. Това включва, но не се ограничава до операционна система, настройки на уеб сървъра, пощенския сървър и други системи настройки.

РАКС.БГ разрешава на клиентите си да настройват сървърите си по начин, който им е необходим, но изисква от клиента да уведоми Rax.bg за промените чрез pZone, персоналния клиентски център, който използвате за управление на услугите. Това изискване е с цел гаранция за качеството на услугите и възможност по всяко време специалист от екипа на РАКС.БГ да е в състояние да ви окаже техническа подкрепа, когато такава е необходима или бъде поискана.

7. СЪРВЪРИ РАЗПОЛОЖЕНИ ПРИ РАКС.БГ (Colocation)

РАКС.БГ ЕООД приема в хостинг центровете си само оборудване на клиенти, което отговаря на определни изисквания. Всички сървъри, които искате да поставите при нас трябва да бъдат приспособени за поставяне в сървърните клетки (rack) и трябва да разполагат със собствени шини. За целта сървърът на клиента трябва да бъде в кутия пригодена за поставяне в сървърна клетка (rackmountable).

"Разположените" в центъра ни за данни сървъри, собственост на клиента не дават достъп до всички гаранции и стандарти, част от настоящото Споразумение. Отношенията с всеки клиент, който иска да постави сървър в сървърна клетка на РАКС.БГ ЕООД се уреждат чрез допълнителен договор.

Клиентите на РАКС.БГ в този клас услуги трябва да предоставят резервни части (захранване, твърди дискове и т.н.), които да бъдат използвани за замяна, в случай че даден компонент от сървъра на клиента спре работа. При предоставяне на такива и когато клиентът отговори на техническите изисквания и стандарти на РАКС.БГ, гаранциите и стандартите, част от Споразумението се въвеждат като условия по договора му с РАКС.БГ ЕООД.

Ако клиентът не отговаря на част от описаните по-горе изисквания за покриване на технически стандарти, за него важат само гаранциите за използване на качеството на мрежата и свързаността на Rax.bg.

8. УЕБ САЙТ УСЛУГИ

SSL сертификати (SSL certificates): РАКС.БГ ЕООД предоставя на клиентите си възможността да използват 28/1024 bit SSL сертификати. Клиентът заплаща 100% предварително за сертификата, който иска да използва. Всички платени такси за използването на SSL сертификати са окончателни и не се възстановяват

Статичен IP адрес (Dеdicated IP address): Статичните IP адреси се предоставят на клиента след обосновка за необходимостта от използването им. Таксите платени за тях не се възстановяват, дори ако клиентът се откаже от използването на услугата.

SEO (Оптимизация на уеб сайт): Тази услуга включва преглеждане на съдържанието на уеб страниците на клиента и кода, на който са написани и предоставяне на доклад с препоръки за подобряването на оптимизацията на уеб страниците. Услугата не включва работа по уеб сайта на клиента.

Основно споразумение (General Service Agreement)

Допустими норми за използване на услугите (AUP)

Споразумение за обработка на личните данни (ОРЗД)

Политика за лични данни на Rax.bg

КАКВО ГАРАНТИРА RAX.BG В УЕБ ХОСТИНГ И ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

ДАННИ ЗАЩИТЕНИ ОТ СРИВ И ЗАГУБИ

Данните Ви стоят в Мрежа за съхранение на данни, която има вградена защита и предпазва информацията Ви срещу загуби при всякакви обстоятелства.

ВИСОКА НАЛИЧНОСТ НА ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

Високата Наличност (High Availability) не е стандартна услуга и няма да я намерите при повечето други хостинг доставчици. Тя предпазва уеб сайтовете и технологичните Ви услуги от продължително прекъсване.

НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ И 100% НАЛИЧНОСТ

Възползвайте се от Облачните ни услуги със непрекъсваемост и 100% наличност. Предлагаме защита срещу срив не само на данните, но и на изчислителните операции. Искате ли сървърите Ви да не спират?

ИНФРАСТРУКТУРА КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМА

RAX доставя Уеб Хостинг услуги, физически Наети сървъри, Виртуални сървъри и Облачни услуги от различни точки на Европа и света - от там, откъдето Ви е необходимо.