ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И ХОСТИНГ УСЛУГИ С УПРАВЛЕНИЕ

Наличието на добра техническа поддръжка на технологичната инфраструктура и софтуерната среда е едно от най-важните условия за висока наличност на услугите, непрекъсваемост. По отношение на Облачните и хостинг услугите от всички класове, има два вида техническа поддръжка - "Поддръжка на инфраструктурната среда" и "Поддръжка на технологичната среда на клиентите". Разберете повече за тях по-долу.

Техническа поддръжка

Видове техническа поддръжка с Облачните и хостинг услуги на RAX

Техническата поддръжка от вида "Поддръжка на инфраструктурната среда" ("Infrastructure-side" или "Server-side") е процес на осигуряване на възможно най-висока наличност на технологичната инфраструктура на RAХ. Тази технологична инфраструктура се състои от Cloud Computing система (клъстър от сървъри и мрежа за съхранение на данни) върху която работят уеб сайтовете, приложенията и сървърите Ви; от физическите наети сървъри, които клиентите ни използват; от собствено оборудване на клиентите ни, които използват колокационни услуги; от всички мрежови устройства и допълнителни устройства, върху които са конфигурирани технологични услуги.

Поддръжка на инфраструктурната среда

Cloud Computing инфраструктурата (Клъстърът от сървъри) на RAX е изградена с технологиите на VMware. RAX е доставчик партньор на VMware (VMware VSPP) и това ни дава възможност да използва най-високото налично ниво на облачни компютърни технологии. Сред тях са "Висока наличност" (High Availability) за всяка отделна облачна компютърна инстанция (сървър или Cloud базиран компютър) и "Автоматична защита от срив" (Automated Fault-Tolerance), услуга, която гарантира на клиентите ни 100% непрекъсваемост на виртуалните им сървъри или облачни персонални компютри.

Цялата "Поддръжка на инфраструктурната среда" е включена в облачните и хостинг услуги на Rax.bg. Всеки елемент от услугите, които клиентите ни използват и който нямат обективна техническа възможност да поддържат сами е включен в техническата поддръжка на IT хостинг услугите. В класа "FT Хостинг" това например са: промяна на основния домейн, отблокиране на свързаност от дадени IP адреси, добавяне на php extensions и т.н. При Облачните сървъри инсталацията на Операционна система (Operating System) е задължение на RAX, ако не сме предоставили лесен и удобен начин на клиентите си да избират от предварително заложени шаблони за OS инсталация.

По отношение на физическите Наети Сървъри, клиентите ни имат пълен достъп до машините си и това означава, че ако не използват "Услуга с управление" имат отговорността и задължението да управляват сами Операционната си система, всички настройки и инсталирани софтуерни приложения. В самостоятелното управление на виртуалните или физически сървъри влиза и мониторинга на ресурсите, на изразходвания трансфер на данни и отчасти мрежовата сигурност на машината. RAX прави първоначална инсталация на физическите Наети сървъри с Операционна система по избор на клиента и предава достъпа до сървъра с определени преконфигурирани настройки. Последващото техническо обезпечаване на Наетите сървъри (Dedicated Servers) се поема от клиентите ни, освен ако не са опискали да използва услугата "нает сървър с управление" (Managed Dedicated Server). в класа услуги "Колокация", клиентите изцяло пъддържат оборудването си, като RAX предоставя единствено място в центъра за данни и Интернет свързаност със съответните мрежови услуги.

Поддръжка на технологичната среда на клиентите

"Технологична среда на клиентите" са всички специфични за клиентите ни настройки, конфигурации и софтуерни приложения, които работят на хостинг профилите, на Облачните и Наети сървъри, и на колокираното собствено оборудване. RAX няма ангажимент да работи по тези инсталации, освен акто клиентите ни не са ни натоварили изрично с техническата им поддръжка чрез "Услуга с управление", каквато е налична за всеки клас IT хостинг услуги.

Услугите на RAX с управление и включена техническа администрация в класа Хостинг услуги са Уебсайт с управление и WordPress Хостинг с администрация. Те включват пълна техническа поддръжка на уеб сайта, хостинг профила и техническата среда, включително подобряване на HTML кода на уеб сайтовете Ви.

В класовете Облачни услуги (Cloud Servers), Наети сървъри (Dedicated Hosting) и Колокация също има налични "Услуги с управление", които клиентите ни могат да изберат на уеб страниците, на които конфигурират параметрите на поръчките си.

Ако имате въпроси свързани с техническата поддръжа на услугите ни, ще се радваме да получим въпросите Ви и да им отговорим.

КАКВО ГАРАНТИРА RAX.BG В УЕБ ХОСТИНГ И ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

ДАННИ ЗАЩИТЕНИ ОТ СРИВ И ЗАГУБИ

Данните Ви стоят в Мрежа за съхранение на данни, която има вградена защита и предпазва информацията Ви срещу загуби при всякакви обстоятелства.

ВИСОКА НАЛИЧНОСТ НА ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

Високата Наличност (High Availability) не е стандартна услуга и няма да я намерите при повечето други хостинг доставчици. Тя предпазва уеб сайтовете и технологичните Ви услуги от продължително прекъсване.

НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ И 100% НАЛИЧНОСТ

Възползвайте се от Облачните ни услуги със непрекъсваемост и 100% наличност. Предлагаме защита срещу срив не само на данните, но и на изчислителните операции. Искате ли сървърите Ви да не спират?

ИНФРАСТРУКТУРА КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМА

RAX доставя Уеб Хостинг услуги, физически Наети сървъри, Виртуални сървъри и Облачни услуги от различни точки на Европа и света - от там, откъдето Ви е необходимо.