RAX (Rax.bg) започва да работи като хостинг компания през февруари 2001 и е сред най-дълго съществуващите доставчици на качествени IT хостинг услуги в Европа. Rax.bg е също и един от първите доставчици на облачни услуги в Югоизточна Европа и управлява собствена Cloud Computing инфраструктура, която се намира физически в няколко центъра за съхранение на данни в Европа. В България RAX Cloud се намира в центъра за данни на Equinix София.

 

Rax.bg е член на RIPE (LIR) и използва автономна система AS199364 свързана към много на брой телекомуникационни компании и доставчици на качествени интернет услуги. Имаме физически комуникационни връзки към Telecom Italia, Interoute, Hurricane Electric, Novatel (Magyar Telekom, Deutsche Telekom), Balkan-IX (Balkan Internet Exchange). Интернет трасетата ни подлежат на промяна, като добавяне нови алтернативни пътища към Интернет мрежата си.

 

Ако искате да разберете повече за Rax.bg, моля натиснете върху хипервръзките, поставени в лявата страна на тази уеб страница. Научете повече за Интернет мрежата ни, за центъра ни за съхранение на данни, за хардуера, който използваме и за облачната ни компютърна платформа. Вижте бизнес историята ни, за да разберете какво прави Rax.bg уникална IT хостинг и Cloud Computing компания.

 

Имаме удоволствието да предлажаме 24/7 техническа поддръжка:

 

  • Интернет система за обслужване - Rax.bg/Accounts
  • 24/7 поддръжка по телефона: +359 700 45 888; +359 879 908 002;