ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ НА RAX

Центърът за съхранение на данни и колокация на RAX се намира в телекомуникационната сграда на Equinix (Equinix Sofia 1) и има най-високата възможна наличност на услугите 99.995% (дефакто 100%) според стандартите на хостинг индустрията. Това ни позволява да прилагаме висок клас "Споразумение и гаранции за доставка на услугите" (Service Level Agreement, съкратено SLA), което защитава качеството на хостинг услугите и интересите на клиентите ни. Всички услуги са обезпечени с 24/7/365 техническа поддръжка в центъра за данни.

Непрекъсваемо електрозахранване

Електрическата инфраструктура на телекомуникационната сграда на Equinix (център за данни) е изградена с най-високо ниво на надеждност, а електрическата мощност може да бъде увеличавана. Сградата покрива N+1 клас отказоустойчивост на ел. инфраструктура за всеки елемент и осигурява възможно най-високото качество на електрозахранването, при максимална наличност и гарантирана непрекъсваемост. Тя се захранва по четири (4) оперативни, физически отделени едно от друго електро трасета на 10kV от две (2) различни 110 kVA електростанции на енергияния оператор. Налице е разединителна подстанция на средно напрежение и сградата разполага с два отделни трансформатора от средно към ниско напрежение. Чрез Siemens АВР система на ниско напрежение се осъществява селективност на ниско напрежение в случай на отказ на един от източниците - липса на напрежение, пренапрежение, спад на напрежението, прекомерно високи токове и др. Налична е и система за ръчно превключване на 10kV, която да бъде използвана, ако е необходимо ръчно превключване между ел. захранващите трасета.

Дублираност на електрозахранващите пътища

Центърът за данни има две (2) основни разпределителни табла (А+B) свързани към независими табла за ел. дистрибуция (А+B) за всеки етаж на сградата, изградени на базата на типово изпитани табла на ABB. Всички ел. компоненти са свързани чрез независими кабелни пътища, които не се пресичат. Всички елементи на захранващата система са дублирани и работят в отделни пожаро-разделени помещения с клас на устойчивост 72 минути: трансформатори (А+B), ГРТ (А+B), непрекъсваеми токозахранвания (А+B), батерийни полета (А+B), разпределителни табла (А+B) и синхронизирани дизелови генерагори.

UPS и батерии

Сградата разполага с непрекъсваеми токозахранващи модули (UPS), които при необходимост осигуряват непрекъснато ел. захранване за 20 минути при работа на пълен товар. Наличното UPS оборудване е производство на AEG, серия SVS и е конфигурирано е в две независими групи - А и Б. Всяка група има степен на отказоустойчивост N+1. UPS системите предотвратяват токови удари, пренапрежения, спадове, елиминират хармоници и осигуряват гарантирано 50Hz синусоидално напрежение. Те не се използват като източник на електро енергия за производствени процеси, а имат за цел осигуряване на непрекъсваемост, при прехвърляне на ел. захранването към дизеловите генератори.

Дизелови генератори

Резервната производствена ел. мощност е обезпечена със синхронизирани дизелови генератори, конфигурирани със степен на отказоустойчивост N+1. Те осигуряват алтернативно електрозахранване и се използват при срив на всички четири трасета към телекомуникационната сграда, или в случай на прекъсване в електропреносната мрежа на енергийния оператор.

RAX Data Center
RAX Data Center - UPS батерии
RAX Data Center - Дизелови генератори

НАЙ-ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ В УЕБ ХОСТИНГ И ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

ДАННИ ЗАЩИТЕНИ ОТ СРИВ И ЗАГУБИ

Данните Ви стоят в Мрежа за съхранение на данни, която има вградена защита и предпазва информацията Ви срещу загуби при всякакви обстоятелства.

ВИСОКА НАЛИЧНОСТ НА ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

Високата Наличност (High Availability) не е стандартна услуга и няма да я намерите при повечето други хостинг доставчици. Тя предпазва уеб сайтовете и технологичните Ви услуги от продължително прекъсване.

НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ И 100% НАЛИЧНОСТ

Възползвайте се от Облачните ни услуги със непрекъсваемост и 100% наличност. Предлагаме защита срещу срив не само на данните, но и на изчислителните операции. Искате ли сървърите Ви да не спират?

ИНФРАСТРУКТУРА КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМА

RAX доставя Уеб Хостинг услуги, физически Наети сървъри, Виртуални сървъри и Облачни услуги от различни точки на Европа и света - от там, откъдето Ви е необходимо.