RAX - БИЗНЕС ИСТОРИЯ

Rax.bg доставя хостинг услуги от 2000-та година насам. Вижте какво сме правили в различните периоди от развитието си.

Техническа поддръжка

След 2015 г.

RAX е сертифициран доставкик и партньор на VMware и предлага най-високият и надежден клас Облачни услуги с платформа за управления на технологична инфраструктура на VMware. Имаме собствена инфраструктура в 15 центъра за данни в България и Европа и предоставяме висок клас хостинг услуги и технологична инфраструктура с най-висока степен на защита на данните и при условия съобразени изцяло с изискванията на клиентите ни.

От 2012 г. насам

От началото на 2012 г. Rax.bg прилага най-добрите концепции и инфраструктурни решения за изграждане и управление на виртуални центрове за съхранение на данни. Инфраструктурата на компанията ни има интерфейс за управление (VDC), който ни позволява да въвеждаме в експлоатация физически или виртуални компютърни инстанции и ресурси, които се намират в различни части на света. Управляваме виртуален център за данни, изграден върху стабилни хардуерни технологии със софтуер базиран на Линукс стандартите. Можем да добавяме лесно компютърни ресурси и да ги вкарваме в употреба с VDC инфраструктурния контролен панел, който автоматизира управлението на процесите, мрежовите устройства и отделните компютърни инстанции, създава стабилна IT хостинг среда, и ни дава възможност да прилагаме висок клас "Споразумение и гаранции за доставка на услугите" (SLA).

2010 г. - 2012 г.

След 2010 г. Rax.bg (като FColor), започна да променя бизнес организацията си с цел да се адаптира към модел на функциониране на хостинг индустрията при който, доставянето на компютърни услуги често е напълно отделено от инфраструктурата и от физическото им производство. Една от важните цели, които постигнахме между 2010 г. и 2012 г. бе да анализираме, които процеси, операции и услуги имат висока доходност за нас и в същото време са на най-добрите за клиентите ни пазарни цени и преструктурирахме продуктите и услугите си.

През този период направихме хостинг компанията, в огромна степен, независима от физическата инфраструктура върху която функционират услугите, които предоставяме на клиентите си. Това ни даде възможност да направим Rax.bg стабилна компания, която е в състояние да се развива в икономически условия, различни от предходните години. Rax оптимизира инфраструктурата си и политиката си на конструиране на екипите си за поддръжка и управление на NOC. В момента разполагаме с човешки ресурси в различни части на света, като това ни прави по-гъвкави и по-способни в обслужването на клиенти от цял свят.

2008 г. - 2010 г.

През 2009 г. екипът ни пусна в експлоатация първата в света Shared Cloud хостинг компютърна инфраструктура (IaaS) - мулти сървърна платформа, използваща мрежови модел на обмяна на данни - автоматизирана за cPanel. Тя работи успешно, през цялата 2010 г. В началото на 2011 г. бе прехвърлена на партньоска компания, разработчик на софтуер, след което бе временно спряна за действащи уеб сайтове, с цел подобряване на бързината на обмен на данни в системата от сървъри и на общата функционалност.

През 2008 г. екипът ни започна да следи развитието на зараждащия се нов модел на производство на компютърни услуги, който придоби названието Cloud Computing и да работи по модел за адаптация на компанията ни. През 2008 г. продължихме да развиваме собствения си софтуер за автоматизация на сървъри, но вече бяхме убедени, че трябва да сведем бизнеса си само до създаване и доставка на IT хостинг услуги и да не отделяме човешки и финансови ресурси в производството на софтуер за автоматизация на хостинг услуги. В края на 2008 г. започнахме да мигрираме услугите си в класа Shared хостинг върху уеб сървъри автоматизирани със cPanel.

2004 г. - 2008 г.

През 2004 г. в хостинг индустрията все още нямаше достатъчно стабилно софтуерно решение за автоматизация на сървъри, каквото днес е cPanel например. Екипът на Rax.bg по това време използваше Ensim контрол панел (софтуер и компания купени от Parallels, които днес не съществуват). След като анализирахме недостатъците на софтуера за автоматизация на сървъри и Shared хостинг, екипът ни реши да разработи собствено софтуерно решение.

Изработихме и въведохме в употреба собствен контролен панел и малко след това започнахме за закупуваме собствени физически сървъри, които поставихме на две места - в САЩ, близо до Чикаго и в София. В този етап от развитието си имахме по-висока степен на контрол върху производството на хостинг услуги и бяхме по-гъвкави при управлението им.

В този период започнахме да развиваме виртуални сървъри, базирани върху Virtuozzo виртуализационна технология.

2000 г. - 2004 г.

Домейнът, на марката, с която стартирахме бизнеса е регистриран на през август 2000-та година, а юридическото лице през февруари 2001 г. Някъде компанията ни се появява като започнала бизнеса си през 2000-та година, а другаде през февруари 2001 г. Гехнически и двете години са верни.

В първите 4 години от развитието си Rax.bg (тогава Fourth Color и FColor) предоставяше хостинг услуги произведени с наети компютърни ресурси. Използвахме сървъри в САЩ. В този период от бизнес историята си използвахме софтуер за управление на сървъри Ensim, нямахме контрол върху инфраструктурата, хардуера и Интернет мрежата, които използвахме и бяхме изцяло зависимо от надеждността на доставчиците си и тяхното отношение към по-малките компании, използващи услугите им.

В такъв етап на развитието си са много от днешните хостинг доставчици, които оперират на българския пазар. Някои от тях, както и много уеб дизайнери и разработчици използват нашата инфраструктура, за да доставят качествени Shared и VPS Hosting услуги върху нея.

Ако искате да станете клиент на Rax.bg или бизнес партньор, който използва инфраструктурата и мрежата ни, моля свържете се с нас чрез формата за контакт за нови клиенти и парньори.

КАКВО ГАРАНТИРА RAX.BG В УЕБ ХОСТИНГ И ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

ДАННИ ЗАЩИТЕНИ ОТ СРИВ И ЗАГУБИ

Данните Ви стоят в Мрежа за съхранение на данни, която има вградена защита и предпазва информацията Ви срещу загуби при всякакви обстоятелства.

ВИСОКА НАЛИЧНОСТ НА ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

Високата Наличност (High Availability) не е стандартна услуга и няма да я намерите при повечето други хостинг доставчици. Тя предпазва уеб сайтовете и технологичните Ви услуги от продължително прекъсване.

НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ И 100% НАЛИЧНОСТ

Възползвайте се от Облачните ни услуги със непрекъсваемост и 100% наличност. Предлагаме защита срещу срив не само на данните, но и на изчислителните операции. Искате ли сървърите Ви да не спират?

ИНФРАСТРУКТУРА КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМА

RAX доставя Уеб Хостинг услуги, физически Наети сървъри, Виртуални сървъри и Облачни услуги от различни точки на Европа и света - от там, откъдето Ви е необходимо.