КАКВО ОЗНАЧАВА ТЕРМИНЪТ "ОБЛАЧНИ УСЛУГИ"?

"Облачните услуги" се доставят чрез Интернет. Те са технологични услуги произведени от мрежа от компютри (компютри свързани в клъстър), а не от отделни, самостоятелни физически компютърни инстанции. Тези компютри обединяват изчислителните си ресурси в единна система (Компютърен облак). Компютърният облак (на английски език "Compute Cloud" или "Cloud Computing") има два основни компонента - "Сървъри за изчислителни процеси" (Processing Nodes) и "Масив/Мрежа за съхранение на данни" (Storage Area Network).

Облачни услуги и компютърни облаци

Какво означава "Облачен хостинг"?

Облачeн хостинг означава, че съответната Хостинг услуга (Виртуален хостинг) или Облачен сървър, Виртуален облачен сървър, и т.н.) е произведена от мрежова компютърна система, тоест от компютърен облак, а не от отделен физически сървър (компютър). В компютърните облаци се използва технология наречена Виртуализация, при която се създават унифицирани като технологичен стандарт (ако това е необходимо) виртуални компютърни инстанции. Ако такава виртуална инстация работи само върху един компютър, тя се нарича "Виртуална машина" или "Виртуален сървър". Ако работи върху мрежова компютърна система (Компютърен облак), тя се нарича "Обачен сървър", тоест представлява "Облачен хостинг".

Какви са видовете Облачни услуги?

Компютърните облаци и произведените от тях облачни услуги, който предлага Rax Cloud, се класифицират като "Публични" или "Общодостъпни" (Public Clouds), "Частни" или "Затворени" (Private Clouds) и Хибридни (Hybrid Clouds). Частните (Private Clouds) са изолирани от външния свят. Те са достъпни само за ограничен кръг потребители и служат за вътрешни (или вътрешнофирмени) работни процеси. Публичните (Public Clouds) са отворени в Интернет и се използват за IT услуги, които достигат до големи групи потребители. Хибридните компютърни облаци (Hybrid Clouds) обезпечават работни процеси, операции и обмен на данни между "Частни облаци" (Private Clouds) и "Публични облаци" (Public Clouds), и се изграждат със специална функционалност.

Частната облачна инфраструктура (Private Clouds) може да бъде използвана за всякакви вътрешнофирмени дейности - за счетоводен софтуер, за складов софтуер или за цялостна система за организация на бизнес процесите (ERP). Вижте например какво представлява системата Офис Облак, която RAX предлага на клиентите си.

Какво представлява Компютърният облак?

Компютърният облак представлява група от сървъри свързани в система, в която компютрите, които извършват изчислителни ресурси (Processing Nodes) са физически отделени от мрежата за съхранение на данни (Storage Area Network). Компютърните облаци имат редица предимства в сравнение с отделните компютри, при прозиводството и доставянето на технологични услуги. Едно от тях е динамичното увеличаване на ресурсите, тоест възможността, за дадена облачна компютърна инстанция (Облачен сървър) да бъдат отделени, в реално време, повече изчислителни ресурси (процесорни ядра, памет, пространство за съхранение на данни и т.н.), ако наличните се изчерпят, поради натоварване и висока консумация.

Важно предимство на облачните компютърни системи (и на RAX Cloud) е т. нар. "Висока наличност" (High Availability). Това е услуга, която позволява, при излизане извън строя на даден Облачен сървър (блокиране на операционната му система например), същият да се рестартира автоматично в рамките на компютърния облак. "Високата наличност" намалява евентуалния период на прекъсване на технолотичните операции и услуги (downtime) и е активирана по подразбиране за всички облачни сървъри в Rax Cloud.

Друга още по-важна функционалност на Rax Cloud (и на всяка облачна компютърна система) е т. нар. "Автоматична защита от срив" (Automated Fault Tolerance). Това е възможността да има работещо, актуално огледално копие на даден Облачен сървър върху резервна и физически отделна част от компютърния облак. Така, ако основната компютърна инстанция (основният Облачен сървър) спре да работи, резервното огледално копие веднага поема изчислителните операции, като времето за превключване е по-малко от 1 милисекунда. Процесът протича без рестартиране на основния Облачен сървър или на огледалното му копие. Така функцията "Автоматична защита от срив" осигурява непрекъсваемост на работните процеси и предотвратява сривове на компютърната инстанция (downtime).

Каква технология използва RAX да създава компютърни облаци?

Rax.bg използва технология за създаване и управление на компютърни облаци vCloud, на софтуерната компания VMware. Тя е изградена върху виртуализационна технология, наречена vSphere. Производителят им VMware, без преувеличение, предлага най-надеждният индустриален клас облачна виртуализационна платформа и затова е безспорен лидер на световния пазар. Облачната платформа vCloud, с която e изграден Rax Cloud, е на пазара от 2008 г., практически от зараждането на индустрията на компютърните облаци (Cloud Computing).

Rax Cloud e уникален компютърен облак, който осигурява висока наличност (High Availability), предоставя автоматична защита от срив (Fault Tolerance), динамично увеличаване на изчислителните ресурси и съхранява данните Ви върху двойно подсигурена Мрежа за съхранение на данни (Storage Area Network). Ние създаваме компютърни облаци и доставяме облачни компютърни услуги чрез софтуерната платформа на VMware - най-стабилната, развита и иновативна Cloud clomputing технология в света.

Разгледайте секциите в уеб сайта на RAX за "Облачните услуги: (Cloud) "Облачен Уеб Хостинг". Ще се радваме да получим въпросите Ви и да им отговорим.

КАКВО ГАРАНТИРА RAX.BG В УЕБ ХОСТИНГ И ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

ДАННИ ЗАЩИТЕНИ ОТ СРИВ И ЗАГУБИ

Данните Ви стоят в Мрежа за съхранение на данни, която има вградена защита и предпазва информацията Ви срещу загуби при всякакви обстоятелства.

ВИСОКА НАЛИЧНОСТ НА ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

Високата Наличност (High Availability) не е стандартна услуга и няма да я намерите при повечето други хостинг доставчици. Тя предпазва уеб сайтовете и технологичните Ви услуги от продължително прекъсване.

НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ И 100% НАЛИЧНОСТ

Възползвайте се от Облачните ни услуги със непрекъсваемост и 100% наличност. Предлагаме защита срещу срив не само на данните, но и на изчислителните операции. Искате ли сървърите Ви да не спират?

ИНФРАСТРУКТУРА КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМА

RAX доставя Уеб Хостинг услуги, физически Наети сървъри, Виртуални сървъри и Облачни услуги от различни точки на Европа и света - от там, откъдето Ви е необходимо.