ИЗБОР НА ДИГИТАЛНА ЗАЩИТА

Вижте предимствата на продуктите за дигитална защита.

Проверява уеб сайта Ви за наличие на зловреден код

Автаматично премахва намерения зловреден код

Прави мониторинг дали има промяна във файловете Ви

Следи за негативни промяни в репутацията на домейна

Сканира дали IP адресът и домейна Ви за в черни списъци.

Поддържа висока репутация на уеб сайта и домейна Ви

Защитете уеб сайта си срещу зловреден софтуер и вируси

Намери & Поправи

на цена от
99 лв. на година
 • Всекидневно сканиране за зловреден код (Malware)
 • Автоматично премахване на зловреден код
 • Сканиране до 500 уеб страници
 • Мониторинг промяна на файлове
 • Мониторинг за репутация на уеб сайта
 • Печат за достоверност
 • Сканиране на blacklist

Намери, Поправи & Предотврати

на цена от
899 лв. на година
 • Всекидневно сканиране за зловреден код
 • Автоматично премахване на зловреден код
 • Сканиране до 2500 уеб страници
 • Мониторинг промяна на файлове
 • Мониторинг за репутация на уеб сайта
 • Печат за достоверност
 • Сканиране на blacklist
 • Превантивно сканиране за уязвимости
 • Използва CDN (Мрежа за защита доставяне на Интернет съдържание)
 • Web App Firewall: Защитна стена срещу от зловреден Интернет трафик, целенасочени атаки, която блокира вредни заявки за достъп. Прави разлика между реалени интернет заявки от хора и т. нар. bot traffic.
 • SQL Injection: Подсигурява приемането само на безопасни входящи заявки и предотвратява източване на данни, които да бъдат използвани за зловредни действия.
 • Cross-site scripting: Защитава данните на потребителите на уеб сайта Ви от кражба, проверява за уязвимости и предупреждава за наличие на проблеми.

Защита на уеб сайтове

Какво Ви дават продуктите за защита на уеб сайтове?

Намират проблеми

Сканира уеб сайта Ви за уязвимости и злонамерен код.

Подсигурява

Изгражда защитна среда и предотвратява бъдещо компрометиране.

Поправя налични проблеми

При компрометиран уеб сайт, диагностицира и поправя съществуващи проблеми със сигурността.

Изгражда Защитна стена

Софтуерно приложение, което проактивно защитава уеб сайта Ви от злонамерени интерне заявки.

Пази репутацията Ви

Защитава уеб сайта Ви от попадане в черните списъци на Интернет търсачките и пощенски сървъри.

Защитава потребителите Ви

Предотвратява възможността данните на потребителите Ви да бъдат изтеглени и откраднати.