СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ (CMS) ЗА УЕБСАЙТ?

Създаването на уебсайт винаги е изисквало специфични умения. В зората на интернет, в края на 90-те години на ХХ век и в началото на нашия, повечето уебсайтове бяха изграждани буквално върху бял екран с описване на език за маркиране на хипертекст (на английски език HyperText Markup Language, или съкратено HTML). Това бе свързано с наличие на умения за работа с HTML, CSS език за стилови листове (на английски език Cascading Style Sheets, или съкратено CSS) и JavaScript. С промените на стандартите за управление на уебсайтове и с развитието на интернет базираните програми и приложения се появиха т. нар. Системи за управление на съдържание (на английски език Content Management Systems, или съкратено CSS). Те представляват софтуерни приложения с предварително зададени възможности за създаване на уеб страници и уебсайтове чрез графичен интерфейс, в който потребителите използват стандартизирани процедури, които изискват усвояване на определен обем знание, но не познания и специални умения по HTML, CSS и JavaScript.

Managed Cloud Services.

Какво е система за управление на съдържанието?

Ако трябва да опишем еволюцията на създаването на уебсайтове и на системите за управление на съдържание в исторически контекст, тя изглежда така:

Какво представляват „Услуги с управление“ (Managed Services)?

Ако трябва да опишем еволюцията на създаването на уебсайтове и на системите за управление на съдържание в исторически контекст, тя изглежда така:

 • 1989 г.: Първият HTML базиран уеб браузър.
 • 1995 г.: Появата на първите цялостно изградени системи за управление на съдържание.
 • 1997 г.: Използване на документен обектен модел (Document Object Model, съкратено DOM), iFrames, DHTML.
 • 2001 г.: Начало на използване на Drupal.
 • 2003 г.: Създаване и пускане в експлоатация на WordPress.
 • 2004 г.: Лансиране на концепцията Web 2.0, тоест на уебсайтове, които наблягат на генерирано от потребителите съдържание, създават култура на двупосочна интернет комуникация по отношение на създаването на съдържание и на оперативна съвместимост между различни софтуерни продукти и системи.
 • 2003 г.: Масово утвърждаване на т. нар. Augmented reality (AR) и виртуална релност (на английски език Virtual Reality, или съкратено VR).
 • 2005 г.: Пускане в експлоатация на Joomla.
 • 2010 г.: Масово навлизане на таблетите, т. нар. Headless CMS and адаптивен дизайн (на английски език Responsive design).
 • 2018 г.: Начало на масовото използване на т. нар. машинно самообучение (на английски език Machine Learning) и навлизане на изкуствения интелект (Artificial Intelligence, съкратено AI).
 • Важно е да имате предвид, че в началото на третото десетилетие на века ни все още един от най-добрите методи за създаване на уебсайт е той да бъде написан на HTML, тоест да не бъде използвана система за управление на съдържание (CMS). Причината е, че HTML уеб страниците не изискват използване на база данни и това ги прави бързи за отваряне и лесни за работа. Изискванията на днешните интернет потребители обаче често изискват използване на големи обеми с данни, в крайна сметка се налага избор и използване на дадена система за управление на съдържание (CMS).

  Когато ни предстои да модернизираме даден уебсайт или да създадем нов, един от първите въпроси е какъв CSM да изберем. Първото, което бихме посъветвали всеки, е да избере система за управление на съдържание, изградена с отворен код (на английски език Open Source CMS). В тази публикация от блога на хостинг компания Rax.bg запознаваме интернет потребителите с това как работи CMS софтуерът и се надяваме да помогнем на всеки, който има нужда от това, да избере правилната система за управление на съдържание за настоящия или бъдещия си уебсайт.

  Какво представлява системата за управление на съдържание (CMS) и как работи?

  Системата за управление на съдържание (CMS) е софтуерно приложение, което работи на даден уеб сървър (на даден вид уеб хостинг) и позволява на потребителите да създават, съхраняват и предоставят различни видове дигитално съдържание, например текст, видео, изображения и други носители.

  Можем да кажем най-общо, че всеки CMS се състои от база данни, уеб страници със съдържанието, което потребителите виждат, и административен интерфейс, който администраторите на уебсайта използват, за да добавят, оформят и публикуват съдържание. Когато създаваме уебсайт върху дадена система за управление на съдържание, винаги имаме база данни, в която съхраняват цялото му съдържание и файлове.

  Най-популярните системи за управление на съдържание с отворен код са включително:

  • WordPress
  • Drupal
  • Joomla
  • PrestaShop
  • Magento
  • Typo3
  • Concrete5

  Вероятно сте чували за най-популярната система за управление на съдържание – WordPress, която е използвана от над 50% от уебсайтовете, основани на CMS. Популярността на WordPress се дължи отчасти на факта, че потребителите й могат да създадат лесно и удобно електронен магазин с приставката WooCommerce.

  Ако е необходимо изграждането на по-развит и мултифункционален уебсайт обаче, RAX препоръчва използването на PrestaShop и Magento. По-надолу ще Ви обърнем внимание на седем задължителни функции на системите за управление на съдържание.

  1. Сигурност

  Въпреки че повечето CMS предоставят много удобства, те често създават проблеми, свързани със сигурността. Това се дължи най-вече на взаимодействието между различните видове CMS и уеб браузърите заедно със софтруените приложения (приставките) и дизайнерски шаблони, които добавят важна функционалност, от която имат нужда потребителите.

  Всяка система за управление на съдържание има специфични изисквания, настройки и понякога проблеми, свързани със сигурността. WordPress предлага възможност за автоматични обновявания на софтуерните версии. Процедурите за сигурност са различни спрямо използвания CMS и затова съветваме потребителите да се запознаят с известните слабости на софтуера, който използват. Ние в Rax.bg препоръчваме да няма публичен достъп до екраните за вход в административния интерфейс на използваната система за управление на съдържание.

  2. Поддържане на различни езикови версии

  Доставянето на съдържание в глобален мащаб вече е желана функционалност дори от малките бизнеси. Това означава, че CMS системата, която избираме за даден уебсайт, трябва да може да дава възможност за доставяне на съдържание на потребители, които говорят различни езици. В разработването на уебсайтове и приложения се използва терминът „локализация“. Той описва функционалност, която позволява използването на дадена система за управление на съдържанието и базата данни за превод на части от даден уебсайт или на целия сайт на различни езици.

  3. Опции за разпространение на съдържание

  Извън традиционния достъп до съдържание чрез компютър, мобилно устройство и уеб браузър, много често е важно предоставянето на информация чрез т. нар. приложно-програмен интерфейс (API). Това е компонент, който позволява на базата данни и на използваната система за управление на съдържание да разпространява и доставя информация до различни отдалечени сървъри и устройства, например мобилни приложения, социални мрежи и др.

  4. Оптимизация за търсачки

  Оптимизацията за интернет търсачки (на английски език Sеarch Engine Optimization, или съкратено SEO) е много важен компонент от функциите на системата за управление на съдържание. Ако искате уеб страниците на даден сайт да бъдат видими за максимален брой потребители, е важно те да получат възможно най-високо класиране в резултатите от търсене в интернет търсачките. Добра идея е да бъде използван CSM със следните възможности:

  • възможност за персонализация на постоянните връзки (permalinks). Изображенията трябва да бъдат лесни за управление и оптимизиране;
  • функции, които помагат на уеб страниците и съдържанието да се адаптират към екраните на мобилни устройства
  • отчитането на потребителския опит (UX) трябва да бъде вградено в инструментите, използвани от съотвения CMS;
  • изчистен и добре подреден програмен код на системата за управление на съдържание съгласно правилата на W3C за разработване на уебсайтове.

  5. Повече възможности за поддръжка на CMS

  Не избирайте CMS, който е създаден от една компания за комерсиални цели, чийто код и функционалност обвързват собственика на уебсайта с разработчиците на системата. Винаги е по-добре да бъде използвана система за управление на съдържание с отворен код. При този вид CMS, т. нар. Open Source CMS, базовият програмен код е публично достъпен. Това означава, че собственикът на уебсайта има свободата и възможността да смени разработчиците на уебсайта си, когато прецени, че това е необходимо. Освен това около всяка популярна система за управление на съдържание с отворен код има десетки хиляди, а в случаите с WordPress, Joomla и Drupal стотици хиляди разработчици, който създават приложения и подобряват функционалността й.

  6. Адаптивен дизайн (Responsible Design)

  Адаптивният уеб дизайн (Responsive Web Design) означава създаване на уебсайт, който отговаря на нуждите на възможно най-голям брой потребители. Това означава, че дизайнът му за различни разделителни способности на компютърните екрани, оформлението и структурата на графичната среда, използвана от интернет потребителите, се адаптират към устройствата, които те използват. Част от адаптивния уеб дизайн е и изграждането на уебсайтове, които работят добре на мобилни устройства.

  7. Интеграция с други сайтове и системи

  Важно е чрез приложно-програмен интерфейс (API) уебсайтът да може изпраща и да приема информация от други уебсайтове, бази данни, социални мрежи, медии и др.

  Най-добрият CMS за вашия уебсайт?

  Казано накратко: „Няма най-добър CMS.“ WordPress (WP) например е много популярна система за управление на съдържание. Това се вижда дори по услугите на Rax.bg, част от които е „WordPress уебсайт с техническа администрация“. WP обаче не е най-добрият вариант за по-мащабни проекти, както и за такива, които са свързани със системи за обслужване на клиенти, които имат необходимост от статистика или организация на потребителския опит.

  Ако искате да създадете уебсайт бързо, с минимален бюджет обаче, WordPress е подходяща система за управление на съдържание. RAX, както много други хостинг доставчици, предлага безплатна инсталация на WordPress с едно натискане на компютърната мишка. За тези, които имат нужда от 24-часова поддръжка не само на хостинг услугата, но и на уебсайта, RAX предлага услуги с управление. Можете да се запознаете с тях на уеб страницата на RAX за поддръжка на уебсайт.

  Ако не знаете каква система за управление на съдържание да използвате, екипът ни ще Ви помогне с консултация, за да създадете добър уебсайт и успешен дигитален бизнес. получим въпросите ви.

КАКВО ГАРАНТИРА RAX.BG В УЕБ ХОСТИНГ И ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

ДАННИ ЗАЩИТЕНИ ОТ СРИВ И ЗАГУБИ

Данните Ви стоят в Мрежа за съхранение на данни, която има вградена защита и предпазва информацията Ви срещу загуби при всякакви обстоятелства.

ВИСОКА НАЛИЧНОСТ НА ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

Високата Наличност (High Availability) не е стандартна услуга и няма да я намерите при повечето други хостинг доставчици. Тя предпазва уеб сайтовете и технологичните Ви услуги от продължително прекъсване.

НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ И 100% НАЛИЧНОСТ

Възползвайте се от Облачните ни услуги със непрекъсваемост и 100% наличност. Предлагаме защита срещу срив не само на данните, но и на изчислителните операции. Искате ли сървърите Ви да не спират?

ИНФРАСТРУКТУРА КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМА

RAX доставя Уеб Хостинг услуги, физически Наети сървъри, Виртуални сървъри и Облачни услуги от различни точки на Европа и света - от там, откъдето Ви е необходимо.