Всички Reseller Хостинг услуги на Rax.bg се съхраняват в Tier 4 клас център за съхранение на данни и са включени към Интернет мрежа със 100% непрекъсваемост и свързаност към основните български и европейски Peering точки (BIX, AMS-IX, DE-SIX, PLIX, RONIX и т.н.)..