КАКВО Е WINDOWS CLOUD СЪРВЪР?

Windows Cloud сървър (Уиндоус облачен сървър) е виртуален сървър с инсталирана Windows операционна система, който работи върху компютърен облак. Както за всеки вид технологична инфраструктура, свързана с Cloud Computing, така и за всеки Windows Cloud сървър трябва да бъде спазено изискването да е услуга, доставяна от две физически отделени субсистеми. Първата от тях е клъстър от сървъри, които доставят изчислителни ресурси (CPU, RAM и др.), а втората е мрежа за съхранение на данни (Storage Area Network).

Windows Cloud сървър

Windows Cloud сървър – какво представлява и как работи?

По-долу ще ви представим накратко част от функционалността и услугите предлагане от облачната инфраструктура на "Майкрософт", наричана Azure. Важно е да знаете, че Azure е добър избор за много големи и скъпи проекти, за които са необходими огромни инвестиции в хардуер и софтуер. Всякакви малки или средни по мащаба си проекти, които изискват Windows базирани Cloud сървъри, могат да бъдат изпълнявани от доставчици на облачни услуги като Rax.bg. За 95% от Windows базираните проекти е по-добре да бъдат използвани някои от утвърдените малки и средни доставчици на облачен хостинг, отколкото корпорации като Azure. Причината е, че за да получат техническа поддръжка на облачната инфраструктура, която закупуват от Azure, потребителите трябва да заплатят допълнителна такса. В същото време компании като RAX предоставят облачна инфраструктура с включена техническа поддръжка. Друго важно предимство на малките и средни доставчици е, че предлагат услуги като "Висока наличност" (High Availability) и "Автоматична защита от срив" (Automated Fault-Tolerance) без допълнителни такси или на ниски цени. Използвани върху Azure или Amazon AWS, същите тези услуги удвояват или дори утрояват месечните абонаментни такси за Cliud Computing. Не на последно място, Azure и AWS за разлика от малките и средни доставчици на облачни услуги таксуват клиентите си за изходящ трансфер на данни (Data Transfer Out), което е изключително лоша практика.

"Майкрософт", производителят на операционната система Windows, има собствена облачна инфраструктура (Cloud infrastructure), която се нарича "Азур" (Azure). Тя предоставя следните компютърни услуги:

1. Cloud сървъри от вида инфраструктура като услуга (IaaS)

Облачни сървъри: Потребителите на Azure могат да инсталират виртуални сървъри с Microsoft Windows или Linux базирани операционни системи, предварително конфигурирани за най-различни видове софтуерна среда и софтуерни приложения. Повечето потребители на Azure използват Linux дистрибуции, включително Azure Sphere, Linux базирана операционна система, разработка на Microsoft.

Услуги за софтуерни приложения: Това е специфична софтуерна среда, която се конфигурира и предоставя на принципа "платформа като услуга" (на английски език Platfrom as a service, или съкратено PaaS). Тя позволява на софтуерните разработчици да създават възможно най-лесно, да тестват и управляват уебсайтове за публична употреба и различни видове затворени приложения за вътрешнофирмена употреба - т. нар. Частна облачна инфраструктура (на английски език Private Cloud).

Azure Web Apps: Услугата на "Майкрософт" Azure Web Apps е направена с цел създаване на уебсайтове с помощта на ASP.NET, PHP, Node.js или Python. Уебсайтовете могат да бъда публикувани върху Azure Web Apps с FTP, Git, Mercurial, Team Foundation Server или през потребителския портал на Azure. Клиентите на Azure могат да създават уебсайтове в PHP, ASP.NET, Node.js или Python и да избират от приложения с отворен код от галерия, които да внедрят в кода на уеб страниците.

WebJobs приложения: WebJobs са приложения, които се поставят в специфична софтуерна среда и обработват данни на заден план (background processing), които могат да бъдат извлечени, включително и от визуален интерфейс (frontend), събразно даден график, при поискване от оператор или потребител и т.н.

2. Идентификация и контрол на достъпа

Azure Active Directory: Използва се за синхронизиране на локални директории и активиране на единичен вход.

Azure Active Directory B2C: Позволява използване на потребителска идентичност и управление на достъпа в технологичната инфраструктура, която потребителите използват под наем.

Azure Active Directory Domain Services: Използва се за присъединяване на виртуални сървъри, работещи върху Azure към домейн без контролери на домейн.

Защита на информацията: Използва се за защита на информация, съхранявана в Azure.

3. Мобилни услуги

Mobile Engagement: Събира анализи в реално време, които очертават поведението на потребителите. Предоставя също така push известия за мобилни устройства.

HockeyApp: Използва се за разработване, разпространение и тестване на мобилни приложения.

4. Съхранение на данни

Storage Services: Предоставя Representational State Transfer (REST) и SDK интерфейс на приложения за съхранение и достъп до данни, съхранявани на т. нар. облачни сървъри.

Table Service: Позволява на програмите да съхраняват структуриран текст в отделни секции, достъпни чрез дялов ключ и първичен ключ. Azure Table Service е нерелационна база данни NoSQL.

Blob Service: Позволява на програмите да съхраняват неструктуриран текст и двоични данни като "групи" (blobs), които са достъпни по HTTP и HTTPS. Blob също предоставя механизми за сигурност, използвани за контрол на достъпа до данни.

Queue Service: Дава възможност на програмите да комуникират асинхронно чрез съобщения, използвайки команди и списъци с елементи от данни, които биват изпълнявани в определен ред.

File Service: Позволява съхраняване и достъп до данни в облачните виртуални сървъри с помощта на REST API или SMB протокол.

5. Управление на данни

Azure Data Explorer: Предоставя анализи на Big Data и възможности за проучване на данни.

Azure Search: Осигурява търсене на текст и подмножество от структурирани филтри на OData, използващи REST или SDK API.

Cosmos DB: Бази данни NoSQL, които реализират подмножество на SQL SELECT израза в JSON документи.

Azure Cache Redis: Имплементация на Redis.

StorSimple: Управлява задачи за съхранение на данни между устройства, работещи в офиса, и такива, работещи на облачни виртуални сървъри.

Azure SQL Database: Работи за създаване, мащабиране и разширяване на приложения, работещи върху облачни сървъри, използващи Microsoft SQL Server. Azure SQL Database се интегрира с Active Directory, с Microsoft System Center и Hadoop

Azure Synapse Analytics: Изцяло управляван от Azure "склад" за съхранение за данни.

Azure Data Factory: Услуга за интегриране на данни, която позволява създаване на управлявани от данни работни потоци (извършващи се в облачните виртуални сървъри) за организиране и автоматизиране на движението и трансформацията на данни.

Azure Data Lake: Мащабируемо съхранение на данни и аналитична услуга за натоварвания за анализ на големи данни (Big Data), които изискват от разработчиците да изпълняват масово паралелни заявки.

Azure HDInsight: Услуга, свързана с големи данни (Big Data), която поставя Hortonworks Hadoop в Microsoft Azure и поддържа създаването на Hadoop клъстъри, като използва Ubuntu Linux.

Azure Stream Analytics: Управляван от Azure мащабируем механизъм за обработка на събития, който дава възможност на потребителите да разработват и правят анализи в реално време на различни потоци данни, идващи от всякакъв вид устройства, сензори, уебсайтове, социални медии и др.

Други услуги, предлагани от Microsoft Azure, са Messaging, Media services, CDN, Developer, Management, Azure AI, Azure Blockchain Workbench, Functions и Internet of Things (IoT).

Едно от големите предимства на Azure e, че се предлага в над 60 различни географски локации.

Ако имате нужда от Cloud сървър с Microsoft Windows, от Частна Облачна инфраструктура, независимо дали от Windows базирани работни станции или Windows сървър пишете ни. екипът на RAX ще намери най-добрият и изгоден за фирмата Ви вариант на услуга.

КАКВО ГАРАНТИРА RAX.BG В УЕБ ХОСТИНГ И ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

ДАННИ ЗАЩИТЕНИ ОТ СРИВ И ЗАГУБИ

Данните Ви стоят в Мрежа за съхранение на данни, която има вградена защита и предпазва информацията Ви срещу загуби при всякакви обстоятелства.

ВИСОКА НАЛИЧНОСТ НА ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

Високата Наличност (High Availability) не е стандартна услуга и няма да я намерите при повечето други хостинг доставчици. Тя предпазва уеб сайтовете и технологичните Ви услуги от продължително прекъсване.

НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ И 100% НАЛИЧНОСТ

Възползвайте се от Облачните ни услуги със непрекъсваемост и 100% наличност. Предлагаме защита срещу срив не само на данните, но и на изчислителните операции. Искате ли сървърите Ви да не спират?

ИНФРАСТРУКТУРА КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМА

RAX доставя Уеб Хостинг услуги, физически Наети сървъри, Виртуални сървъри и Облачни услуги от различни точки на Европа и света - от там, откъдето Ви е необходимо.