КАК ДА НАПРАВИТЕ СВОЯ WORDPRESS УЕБСАЙТ МНОГО БЪРЗ?

Сблъсквали ли сте се с проблема да имате визуално добре подреден и добре изглеждащ WordPress базиран уебсайт, който обаче не се зарежда достатъчно бързо? Знаете, че посетителите му няма да изтърпят бавното зареждане на уеб страниците ви, нали? В този текст ви разказваме как да направите WordPress по-бърз и да улесните посетителите на сайта си.

Fast Wordpress Website

Практически съвети за постигане на висока скорост на WordPress уеб сайта ви

Защо скоростта на зареждане на уебсайта е важна? Интернет потребителите са нетърпеливи. Те сърфират в мрежата, сравняват продукти и услуги и искат уеб страниците да се отварят бързо и всичко да е направено удобно за тях. Уебсайтовете, чиито страници изискват по-дълго време за зареждане, водят до това, че редица потребители просто преминават към следващия уебсайт.

Изследванията показват, че първите 5 секунди са много важни за това какво впечатление ще придобие посетителят от уеб страниците ви. 38% от интернет потребителите си тръгват в първите пет секунди. Един от популярните уебсайтове - Pingdom, който позволява да премерите как работи уебсайтът ви, твърди, че средното време за зареждане на уеб страница е 3.21 секунди. Колкото по-повече го намалите, толкова по-доволни ще са интернет потребителите ви. Добре е да се прицелите в зареждане на уеб страниците си под 3 секунди. Имайте предвид, че 2 секунди са най-добрият среден резултат.

Не е необходимо да бъдете максималисти, защото много от потребителите напускат дадена уеб страница независимо от скоростта на зареждането й. Те може да са попаднали там случайно или просто да са искали да проверят какво съдържание ще зареди тя. Със сигурност обаче интернет търсачките - и най-вече Google - обичат бързите сайтове. Затова, ако уебсайтът Ви зарежда бързо, е много вероятно да получите допълнителен бонус при подредбата на резултатите от търсене в интернет.

Колко бързо трябва да зарежда WordPress уебсайтът?

Както споменахме, добре е да се опитате да постигнете време за зареждане на дадена WordPress страница под 3 секунди. Днешните уебсайтове често имат много на брой снимки, картинки, видеа и всякакви файлове и програмен код, които увеличават времето за зареждане на уебсайта, и най-вече на началната му страница.

Как да проверите скоростта на зареждане на WordPress сайта си?

Предлагаме на вниманието ви три инструмента, с който да проверите как зарежда уебсайтът ви и какво по него трябва да бъде оправено. Изпробването на тези интрументи ще ви затрупа с информация, която е трудна за разбиране. Не се стремете да разберете всеки детайли. Важно е да поискате от уеб разработчика си да измери как се представя уебсайтът ви при тестове с въпросните три инструмента, които ви представяме по-долу.

Google PageSpeed Insights (https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/)

Това е най-важният инструмент предвид факта, че е собственост на Google търсачката, за която всички оптимизират уебсайтовете си. Тук важните индикатори са First Contentful Paint, Time to Interactive, Speed Index, Total Blocking Time, Largest Contentful Paint и Cumulative Layout Shift. Според нас Google PageSpeed Insights дава най-добри данни, по които да се водите при оптимизацията на уебсайта си от всички публично достъпни и безплатни инструменти. Можете да използвате Google Webmaster, за да следите резултатите и представянето на уебсайта си, преди и след като е бил оптимизиран.

Pingdom (https://tools.pingdom.com)

Pingdom e друг популярен инструмент, който мери скоростта на зареждане на уебсайтове. Имайте предвид обаче, че той дава различни резултати в зависимост от избора на географско местоположение на сървъра, който изпраща тестови заявки към уебсайта ви.

GTmetrix

Това е полезен инстумент, който казва каква е настоящата тежест на снимките и картинките в WordPress сайта ви и какво е препоръчителното им тегло в килобайти (кб). Total Image Weight.

Ще забележите, че трите инструмента дават различни резултати. Това се дължи както на различна методология на мерене, така и на различните географски местоположения на сървърите, които изпращат заявки към уебсайта ви.

Какво забавя WordPress?

Факторите, които могат да поставят спирачките на ефективността, включват:

  • Конфигурация на уеб сървъра
  • Конфигурация на WordPress
  • Големи изображения (снимки и картинки)
  • Лошо кодирани plugins
  • Външни скриптове
  • Мрежова латентност (времето за пътуване на информацията от сървъра ви до местоположението на потребителя)
  • Недобра инфраструктура на хостинг доставчика ви

Добрата новина е, че в значителна степен можете да контролирате гореизброените неща. Увеличаването на скоростта може да дойде от две места: от сървъра, на който се съхранява уебсайтът ви, и неговата конфигурация или WordPress и неговата оптимизация. Уеб сървърът оказва голямо влияние и затова е добре да видите как работи и как е конфигуриран.

Използвайте хостинг доставчик с добра мрежа

Качеството на мрежата и инфраструктурата на хостинг доставчика ви е много важен фактор, особено ако изпозвате уеб хостинг услуга в класа "Споделен хостинг", при която много уебсайтове използват една и съща унифицирана технологична среда и споделят настройките и ресурсите на един и същи физически или виртуален сървър. Ако можете, винаги използвайте собствен сървър. Ако не можете да си позволите това, тогава доставчикът става още по-важен.

RAX е доставчик с най-висок клас инфраструктура, стабилни, бързи и надеждни сървъри. Ние обаче не сме от компаниите, които ще ви кажат, че другите не са достатъчно добри. Ако интернет свързаността на дадена хостинг компания е добра, остава да сте сигурни, че сървърите, които тя използва за "Споделен хостинг", не са претоварени. Относно RAX това, което ни прави предпочитан избор, е, че имаме екип, който работи само и единствено за това да предоставя услуги с включена техническа и системна администррация за WordPress базирани уебсайтове. Тоест специализирали сме в съхранението и развитието на WordPress хостинг и сайтове, основани на WordPress.

Активиране на GZIP

GZIP е метод за компресиране и декомпресия на файлове. Като го активирате, сървърът ви ще изпраща по-малки компресирани версии на файловете, които програмите за сърфиране в интернет (Web browsers) знаят как да декомпресират. Това ускорява скоростта на трансфера на данни. За да активирате GZIP, трябва да промените .htaccess файла си. Това е контролен файл, който се намира в root директорията на WordPress уебсайта ви.

Не забравяйте да направите резервно копие на този файл, преди да го промените, защото дори и най-малката грешка в него може да направи уебсайта ви недостъпен.

За да настроите GZIP, отворете .htaccess файла, за да го редактирате. Потърсете реда, в който пише #END WordPress. Целият код, който виждате по-долу в този текст, трябва да отиде под реда "#END WordPress". Добавете:

# Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
# Remove browser bugs (only needed for really old browsers)
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
Header append Vary User-Agent

След това запазете направените промени във файла и прегледайте уебсайта си, за да се уверите, че всичко продължава да работи както трябва.

Добавете expires headers

Expires headers казва на уеб браузъра дали ресурсът (например снимки, CSS файлове и т.н.) може да бъде извлечен от кеша на браузъра или дали трябва да бъде изтеглен от сървъра. Когато зададете Expires headers за определени ресурси, уеб браузърът знае, че съхранява тези неща в кеша си.

Отворете пак .htaccess файла. Под кода, който сте добавили за GZIP, добавете кода, който виждате по-долу, за да зададете Expires headers:

# Enable expirations
ExpiresActive On
# Default directive
ExpiresDefault "access plus 1 month"
# My favicon
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"
# Images
ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
# CSS
ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
# Javascript
ExpiresByType application/javascript "access plus 1 year"

Конфигуриране на ETags

ETag е свързан с кеширането на обекти. Той е свързан с едно от най-често отчитаните корекции на скоростта на уебсайтовете.

Докато ETags имат някои предимства, като например по-добро кеширане и по-ниска употреба на честотна лента, те също могат да причинят по-ниска скорост на натоварване и да доведат до това, че един и същ обект се свързва кеширан многократно. Така че предпочитан начин да се отървете от този проблем в WordPress сайт е просто да ги изключите.

За целта добавете следното към вашия .htaccess.
#Disable Etags

Header unset Etag
Header set Connection keep-alive

FileETag None

Проверка на PHP версията

Съветваме ви да използвате PHP-7 или по-нова версия. Новите версии на PHP са значително по-бързи от предишните и са по-сигурни. Можете да видите коя версия на PHP използвате в контролния панел на хостинг услугата си. Можете да промените версията в контролния панел, а при технически затруднения екипът за обслужване на клиенти на хостинг доставчика трябва да ви помогне.

Оптимизация на WordPress CSM за скорост

Преди да започнете каквато и да е модификация на WordPress сайта си, включително с цел постигане на по-висока производителност, е важно да си направите резервно копие на въпросната инсталация.

След това е важно да намалите броя на използваните приложения (plugins) и да премахнете неизползваните дизайнерски шаблони (themes). Това е първата стъпка към ускоряване на WordPress сайта. Ако имате много важно приложение (plugin), което забавя работата на уебсайта Ви, е важно да потърсите специалист, който да Ви каже как може да оптимизирате работата му или да го замените с по-подходящо.

По отношение на визуалната част на уебсайта тази, която виждат потребителите, е много важно да използвате бързи WordPress дизайнерски шаблони. Някои дизайнерски шаблони са кодирани с цел да осигурят на собственика на уебсайта впечатляващ дизайн, но пък са по-бавни. Други са по-опростени, но са направени да работят бързо и ефективно. Нашият съвет е да намерите баланс, а ако не можете, да изберете дизайнерски шаблон, който работи бързо.

Кеширане на уеб страници

Кеширането на уеб страниците е много важно, затова WP уебсайтът Ви да е наистина бърз. То е един от най-бързите и лесни начини за увеличаване скоростта на зареждане на уеб страниците. Кеширането прави така, че уебсайтът съхранява данни, които се използват за отговор на заявки, изпратени от уеб браузърите на потребителите.

Инструментите за кеширане създават статични файлове за всяка уеб страница и публикация в WordPress. Сървърите ги съхраняват, за да доставят по-бързо съдържанието, поискано от потребителите. Статичните файлове по принцип се зареждат много по-бързо от тези, които трябва да извличат информация от базата данни.

WordPress препоръчва използването на едно от следните приложения (plugins) - W3 Total Cache, WP Super Cache или Cacher Enabler. Ние от RAX също препоръчваме на нашите клиенти да ги използват, въпреки че WordPress уебсайтовете, които работят на нашата инфраструктура, използват възможно най-бързи уеб сървъри и масиви за съхранение на данни.

Намалете изображенията и мързеливо ги заредете (Lazy Load)

Потребителите харесват да виждат висококачествени изображения. Въпросните обаче често забавят зареждането на уеб страниците. Възможно е да използвате изображения с висока разделителна способност с малки размери. Това може да стане с приложение (plugin) като Smush. Той компресира автоматично изображенията, без да намалява значително качеството им.

Smush прави използва метода "Мързеливо зареждане" (lazy loading). Мързеливото зареждане е модел на проектиране в компютърното програмиране, уеб дизайн и разработване на уеб страници, при който се отлага инициализацията на даден обект до момента, в който е необходим. Казано по-просто, мързеливото зареждане не зарежда ресурси на съответната уеб страница, преди потребителят да ги поиска. Например, ако имате начална страница, в която има много изображения и дори видео, които обаче са извън видимата част на уеб страницата, която потребителят разглежда, въпросният уеб браузър не ги зарежда. В момента, в който потребителят премине към тях, като превърти екрана, например надолу, те се зареждат веднага.

Така при първоначалната заявка към дадена уеб страница се зареждат по-малко ресурси и в резултат на това тя работи по-бързо.

Имайте предвид, че мързеливото зареждане не е подходящо за текст. Текстът е важен за алгоритмите на Интернет търсачките и за изчисляването на класирането на уеб страниците в резултатите от търсенето на потребителите. Мързеливото зареждане е подходящ метод за увеличаване на скоростта при уеб страници, на които има много графични изображения и видеоклипове. Ако използвате Smush, въпросното мързеливо зареждане може да бъде активирано по подразбиране.

Минимизиране на JS и CSS

Използвайте плъгин като Fast Velocity Minify, за да намалите размера на програмния код на WordPress уебсайта си. Това и други сходни приложения (plugins) компресират CSS файловете и позволяват те да се зареждат по-бързо. Възможно е да бъдат компресирани и JavaScript файлове и да се комбинират множество файлове само в няколко файла. Това помага да се намалят HTTP заявкитe, нещо, което допълнително увеличава скоростта на зареждане на WordPress уебсайтовете.

Минимизирането на CSS файловете е смятано за безопасно, затова е добре то да бъде приоритет. Минимизирането на JavaScript понякога може да направи така, че определени функции на уеб страниците да не работят. Тоест понякога е необходимо да бъдат тествани различни настройки и комбинации за минимизиране, докато бъде намерена оптималната.

Добър вариант е също да отложите зареждането на определени ресурси от уеб страниците, като JavaScript например, като ги преместите в най-долната част на програмния код, наричана още колонтитул (на английски език footer). Възможно е обаче това да повлияе на функционирането на уебсайта или да дадена уеб страница в него.

Оптимизация на таблиците в MySQL базата данни

WordPress е задвижван от базата данни. Поддържането й "чиста" и подредена е много важно, за да има уебсайт без грешки.Приложението (plugin) WP Optimize помага да се премахне голяма част от натрупването на база данни само с няколко кликвания. То работи автоматично, за да изпълнява множество функции за "почистване" на базата данни.

Част от процеса на оптимизация на базата данни за WordPress е възможността WP Optimize да изчиства автоматично остатъчното съдържание от рода на автоматично запазените работни копия, неодобрени или поставени в кошчето за боклук коментари, pingbacks и т.н. WP Optimize може да изпълнява и някои от задачите, споменати по-нагоре в този текст, като кеширане на страници и минимизиране, освен "почистването" базата данни.

Ако не искате да инсталирате приложение като WP Optimize, можете да "почистите" WordPress по следния начин:
1. Направете копие на базата данни.
2. Влезте до phpMyAdmin за базата данни, която искате да оптимизирате.
3. Щракнете двукратно върху името на базата данни.
4. В долната част на списъка с таблици щракнете върху Check all tables having overhead.
5. От падащото меню изберете Optimize table.

Използване на CDN

CDN значи "Мрежата за доставка на съдържание" (на английски език content delivery network, или съкратено CDN). Това е услуга, за която можете да се регистрирате, която е напълно отделна от вашия WordPress сайт и от хостинг услугата, която използвате, но работи съвместно с тях.

Мрежата за доставка на съдържание (на английски език content delivery network, или съкратено CDN) e мрежа от сървъри, които се намират в различни точки на света. Сървърите, част от CDN, съхраняват и доставят копия на статичното съдържание на уеб страниците от даден уебсайт като CSS, JavaScript и снимки и всякакъв вид графични изображения. Когато даден потребител зарежда уеб страници от даден сайт, който използва CDN услуга, статичното им съдържание е зареждано от сървър, който се намира в най-близката до интернет потребителя точка.

В резюме:

1. Активирайте GZIP, добавете Expires хедъри и конфигурирайте ETags, като добавите кода, посочен по-горе, към .htaccess файл на уебсайта. Не забравяйте първо да си направите резервно копие на .htaccess файла.

2. Инсталирайте Smush и активирайте "Мързеливо зареждане" на изображения.

3. Използвайте minifier приложение (plugin) като Fast Velocity Minify, за да компресирате изображенията. Използвайте настройките по подразбиране.

4. Инсталирайте Cache Enabler или подобно приложение (plugin) за кеширане.

Прилагането на описаните дотук стъпки би трябвало да осигури бързо зареждане на всеки WordPress базиран сайт. След като бъдат приложени, е добре да бъде направен тест с GTMetrix.

Ще се радваме да получим въпросите ви.Разгледате WordPress Хостинг услугите с включена системна и техническа администрация и да отговорим.

КАКВО ГАРАНТИРА RAX.BG В УЕБ ХОСТИНГ И ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

ДАННИ ЗАЩИТЕНИ ОТ СРИВ И ЗАГУБИ

Данните Ви стоят в Мрежа за съхранение на данни, която има вградена защита и предпазва информацията Ви срещу загуби при всякакви обстоятелства.

ВИСОКА НАЛИЧНОСТ НА ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

Високата Наличност (High Availability) не е стандартна услуга и няма да я намерите при повечето други хостинг доставчици. Тя предпазва уеб сайтовете и технологичните Ви услуги от продължително прекъсване.

НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ И 100% НАЛИЧНОСТ

Възползвайте се от Облачните ни услуги със непрекъсваемост и 100% наличност. Предлагаме защита срещу срив не само на данните, но и на изчислителните операции. Искате ли сървърите Ви да не спират?

ИНФРАСТРУКТУРА КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМА

RAX доставя Уеб Хостинг услуги, физически Наети сървъри, Виртуални сървъри и Облачни услуги от различни точки на Европа и света - от там, откъдето Ви е необходимо.