ХОСТИНГ НА СЪРВЪР? ИМА ЛИ ТАКАВА УСЛУГА?

Съществува ли услуга "Хостинг на сървър", какво представлява тя и има ли нещо общо с колокация на сървър?

Хостинг на сървър

Хостинг на сървър или колокация на сървър?

"Хостинг" е общ термин, който означава, че дадена организация предоставя определено дисково пространство за съхранение на данни и компютърни ресурси за изпълнение на изчислителни задачи - например за обслужване на Линукс базиран уебсайт. Ако към общия термин "хостинг" добавим и “сървър” - логично е да предположим, че става въпрос за съхранение на самия сървър – във физическите му измерения. "Хостинг на сървър" обаче не е термин или вид услуга, а една от фразите, добила популярност сред потребителите в Интернет, които я използват за описание на друга услуга.

Коректният термин в описания случай е колокация на сървър. Това е услуга, при която потребителят съхранява собствено технологично оборудване в колокационен център или дата център, създаден и управляван от определена хостинг компания. Технологично оборудване (или сървър) може да се използва за най-различни цели. Може да колокирате сървър, който служи за частни, вътрешноорганизационни нужди - като съхраняване на данни, споделена работа върху офис програми и всякакви други бизнес приложения. Може да използвате колокация на сървър, за да съхранявате и развивате уебсайтове или други софтуерни приложения, предназначени за публичен достъп. Тоест при колокацията (хостинг) на собствено технологично оборудване са валидни същите начини на употреба като при облачните услуги - “Публичен компютърен облак”, “Частен компютърен облак” и “Хибриден компютърен облак”.

Защо споменаваме видовете облачни услуги в контекста на колокацията на сървъри? Защото единствената разлика между облачните услуги и колокацията на сървъри от инфраструктурна гледна точка е в собствеността върху технологичното оборудване и физическия хардуер. При колокацията собствеността е на клиента, а при облачните услуги – на доставчика на услугата. Напълно възможно е собственик на технологично оборудване да си изгради и собствена облачна инфраструктура (Dedicated Cloud infrastructure) изцяло върху собствен хардуер, вместо да купува облачни услуги от RAX или друг доставчик. Това, разбира се, е свързано значителни предварителни разходи за мрежови устройства, сървъри и т.н. и изисква прецизно финансово планиране.

Нека се върнем на фразата “хостинг на сървър” и да припомним, че технически правилният термин е “колокация” или “колокация на сървър”. Възможно е да намерите подходящ доставчик на услугата колокация за сървъра си, ако търсите в Интернет по ключови думи като “дата център” или “дата център услуги”. Имайте предвид обаче, че част от доставчиците, които ще намерите, когато търсите по тези ключови думи, са компании, които предоставят колокация на оборудване за по-големи обеми от един физически сървър. Компаниите собственици на телекомуникационни сгради се стремят да окрупнят бизнеса си и да предлагат колокация на отделения от 10U, една втора (20U) кабинети или цели (42U, 45U) комуникационни шкафове за съхранение на технологично оборудване. Затова, ако търсите хостинг услуга, с която да съхранявате сървъра си в дата център, ще получите най-точни резултати, ако търсите по ключови думи “колокация на сървър”.

Разгледайте услугите на RAX за колокация на сървъри и ни пишете. Екипът на RAX ще намери най-добрият и изгоден за Вас вариант на колокационна услуга.

КАКВО ГАРАНТИРА RAX.BG В УЕБ ХОСТИНГ И ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

ДАННИ ЗАЩИТЕНИ ОТ СРИВ И ЗАГУБИ

Данните Ви стоят в Мрежа за съхранение на данни, която има вградена защита и предпазва информацията Ви срещу загуби при всякакви обстоятелства.

ВИСОКА НАЛИЧНОСТ НА ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

Високата Наличност (High Availability) не е стандартна услуга и няма да я намерите при повечето други хостинг доставчици. Тя предпазва уеб сайтовете и технологичните Ви услуги от продължително прекъсване.

НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ И 100% НАЛИЧНОСТ

Възползвайте се от Облачните ни услуги със непрекъсваемост и 100% наличност. Предлагаме защита срещу срив не само на данните, но и на изчислителните операции. Искате ли сървърите Ви да не спират?

ИНФРАСТРУКТУРА КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМА

RAX доставя Уеб Хостинг услуги, физически Наети сървъри, Виртуални сървъри и Облачни услуги от различни точки на Европа и света - от там, откъдето Ви е необходимо.