ОБЛАЧНА ИНФРАСТРУКТУРА - УЕБ ХОСТИНГ И СЪРВЪРИ СЪС 100% НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ!

RAX обяви облачна инфраструктура – cloud сървъри и услуги в класа Споделен Хостинг, доставяни от облачна инфраструктура със 100% непрекъсваемост на съхраняваните уеб сайтове и приложения. Облачните услуги са основани на дублирани, синхронизирани сървъри и отказоустойчиви DNS разположени в София, Пловдив и във Франфурт, Германия. 100-процентната непрекъсваемост се постига чрез синхронизация на технологичната среда между две от посочените облачни инфраструктурни локации.

Failover Cloud инфраструктура.

Как Failover Cloud услугата на RAX осигурява 100% наличност на технологичната среда?

Хостинг доставчиците, включително и RAX претендират, че доставят услуги с 99.995% или дори със 100% непрекъснатост. Ние наистина покриваме стандартите за 99.995% и дори за 100-процентна наличност на хостинг услугите, но и двете условия са свързани с три съществени условия.

1. Tier 4 дата център

Напълно невъзможно е дадена хостинг компания да претендира за 99.995% наличност на технологичната инфраструктура, ако не съхранява оборудването си в Tier 4 клас център за съхранение на данни. Центровете за данни от Tier 4 клас са изградени с ниво на резервираност на всички компоненти, при което реално се гарантира, че дадено прекъсване на технологичните процеси не може да бъде по-дълго от 26.3 минути годишно.

Това обаче е условие свързано с технологичните стандарти за сградата използвана за съхранението на сървъри и технологично оборудване. То покрива обезпечаването с ел. енергия, охлаждането и редица други условия, които могат да доведат до прекъсване на работата на даден сървър. Tier 4 класификацията обаче може и да не покрива мрежовата свързаност използвана от даден хостинг доставчик или вътрешната организация на оборудването му – рутери, мрежови превключватели (switch), сървъри, масиви за съхранение на данни и др компоненти.

2. Непрекъснатост на интернет мрежата и свързаността

Непрекъснатостта на интернет мрежата и свързаността се постига с използването с използването на два или повече интернет доставчика, на дублирани рутери и мрежови превключватели (switch). Дублирането на технологичните компоненти гарантира, че при отказ на едно устройство, в зависимост от настройките, резервното устройство ще продължи да работи автоматично или с минимална човешка намеса.

Дори при наличието на пълна резервираност на мрежовите устройства обаче е възможно да има прекъсвания на технологичните услуги. Те може да са причинени от атаки за отказ на услуги, от дефект в хардуерните компоненти на сървъри или устройства за съхранение на данни. Тоест, дори когато един доставчик е изпълнил изцяло условията за 100% непрекъснатост, е възможно да има спиране на услугите в резултат на инциденти.

3. Непрекъснатост на технологичната среда и приложения

Стигаме и до непрекъснатостта на софтуерните приложения, които са настроени да работят върху даден сървър. Напълно възможно е например сървърът да работи без прекъсване но HTTP сървърът, DNS, или други вид приложения да спрат работа поради най-различни причини. Дори когато сървърът, който доставя технологични услуги работи е възможно да има прекъсване на уеб сайтове, ел. поща или приложения. Има ли решение за буквално пълно елиминиране на възможността за спиране на технологичните услуги.

Дублирани, синхронизирани сървъри и отказоустойчиви DNS

Осигуряването на 100% достъпност на даден уеб сайт и на технологичните услуги доставяни от даден сървър и теоретично възможна когато технологичната инфраструктура се намира в едни център за съхранение на данни. Когато обаче уебсайтът или съответните софтуерни приложения са работят в два различни центъра за съхранение на данни, върху синхронизирани сървъри и използват отказоустойчиви DNS, тогава при излизане от строя на едната локация, услугите продължават да работят върху втората. Такъв вид облачна технологична инфраструктура създаде RAX.

RAX обяви през юни 2022 г., че вече предоставя облачни хостинг услуги, с които може да бъде елиминирано изцяло евентуално прекъсване на уебсайт услуги, софтуерни приложения и доставянето на съдържание, причинени от спиране работата на сървър, операционна система или интернет свързаност или мрежа. Облачната хостинг услугата се нарича “Failover Cloud” и е приложима към услугите от вида “Уеб хостинг”, “Облачни сървъри” и “Наети сървъри”. Как работи тя?

Failover Cloud и изграден от две еднакви технологични инсталации - уеб хостинг профили, виртуални или наети сървъри, на които работят две физически отделени, независими и напълно синхронизирани огледални копия на данните и цялостната технологична среда. В случай на прекъсване на основната облачна хостинг услуга, RAX превключва заявките на потребителите на ниво DNS към резервната услуга и предотвратява прекъсвания.

По избор на собственика на технологичната инфраструктура са налични две възможности – автоматично или ръчно превключване на заявките. Съвсем закономерно, автоматичното превключване има по-висока цена, защото изисква използване на отказоустойчив DNS (Failover DNS), който следи за наличност на даден IP адрес, домейн или софтуерно приложение. При невъзможност то да бъде заредено в рамките на няколко минути (в зависимост от избраните настройки) Failover DNS превключва интернет заявките към резервната технологична инфраструктура.

Failover Cloud услугата на RAX може да бъде конфигурирана на две места – върху облачна инфраструктура с избор между “София и Франкфурт”, София и Пловдив, София и Амстердам и София и Лондон, София и Ню Йорк, София и Сингапур. Възможни са също Failover Cloud комбинации между различни центрове за съхранение на данни, които не включват София, например между Франкфурт и Ню Йорк, Лондон и Сингапур и т.н.

  • Услугата в класа Failover Cloud може да бъде използвана в следните класове хостинг услуги:
  • Уеб Хостинг и Уебсайт с администрация
  • Облачен сървър (Public Cloud)
  • Частна облачна инфраструктура (Private Cloud)
  • Наети сървъри (Dedicated Hosting)

Failover Cloud може да бъде конфигуриран и върху услуги в класа “Колокация”, в случай, че бъдат осигурени два физически сървъра, които да бъдат поставени в два различни дата центъра.

Ще се радваме да получим въпросите ви свързани с Failover Cloud услугитe на RAX и да отговорим.

КАКВО ГАРАНТИРА RAX.BG В УЕБ ХОСТИНГ И ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

ДАННИ ЗАЩИТЕНИ ОТ СРИВ И ЗАГУБИ

Данните Ви стоят в Мрежа за съхранение на данни, която има вградена защита и предпазва информацията Ви срещу загуби при всякакви обстоятелства.

ВИСОКА НАЛИЧНОСТ НА ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

Високата Наличност (High Availability) не е стандартна услуга и няма да я намерите при повечето други хостинг доставчици. Тя предпазва уеб сайтовете и технологичните Ви услуги от продължително прекъсване.

НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ И 100% НАЛИЧНОСТ

Възползвайте се от Облачните ни услуги със непрекъсваемост и 100% наличност. Предлагаме защита срещу срив не само на данните, но и на изчислителните операции. Искате ли сървърите Ви да не спират?

ИНФРАСТРУКТУРА КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМА

RAX доставя Уеб Хостинг услуги, физически Наети сървъри, Виртуални сървъри и Облачни услуги от различни точки на Европа и света - от там, откъдето Ви е необходимо.