ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ С УПРАВЛЕНИЕ ПОВИШАВАТ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА ВИ. ВИЖТЕ ЗАЩО!

Разходите на фирмите за технологична инфраструктура и IT услуги са винаги по-ниски когато те използват облачни или физически сървъри и хостинг услуги с включена системна и техническа администрация. Когато възложите администрацията на т.н. Cloud инфраструктура на хостинг доставчика си, получавате по-безопасна работна среда, контрол върху въртярешнофирмените организационни процесите и най-вече бизнес контнюитет.

Managed Cloud Services.

Осем причини да използвате облачни услуги с управление

Всеки бизнес е основан на информационен процес и използва определена технологична инфраструктура. Затова е изключително важно да използвате IT инфраструктура – физически или облачни сървъри с постоянна техническа поддръжка. Така те ще са винаги в изправност. Ако няма кой да администрира редовно сървърите ви, винаги ще работите с висок риск, а данните ви няма да бъдат добре защитени. Възможно е да ги загубите частично или дори изцяло. Независимо от това каква технологична среда използвате - физически нает сървър, облачен сървър, хибриден вид инфраструктура (между затворен и публичен Cloud), e добра идея да обсъдите с доставчика възможността да използвате „Услуги с управление“ (Managed Service). Преди да продължите да четете тази публикацияо обаче, преценете дали имате нужда да разберете повече за това какво означава терминът облачни услуги.

Какво представляват „Услуги с управление“ (Managed Services)?

„Услуги с управление“ (Managed Services) са основани на изнасяне на техническата и системната администрация при доставчика на облачни или хостинг услуги. Компанията, която съхранява уебсайта, сървъра или частната ви ИТ инфраструктура, поема отговорност да администрира технологичните услуги, които използвате, да ги развива, да автоматизира технологичната организация, която използва бизнеса ви. Вместо да наемате на работа системен администратор, получавате работата, която той би трябвало да върши под формата на услуги.

Често вътрешните ИТ отдели са инертни, не поддържат документация, прилагат подходи за управление, основани на индивидуална преценка, а някои нямат умения за ефективно наблюдение и поддържане на облачна среда. Разбира се, на пазара винаги има достатъчно добри системни администратори, но разходите за добрите специалисти са високи. „Услуги с управление“ (Managed Services) са много добра алтернатива на вътрешния ИТ отдел. Компанията, която ги доставя, обикновено прави това въз основа на договор с конкретни задания и клаузи, при ясни ангажименти към клиентите си. От нея се очаква да прилага най-добрите практики за технологична сигурност, поддръжка на сървърите ви, на съхранението, мрежовите операции, приложенията и т.н.

В зависимост от технологичните ви изисквания доставчиците на „Услуги с управление“ правят мониторинг на технологичните устройства и процеси, измерват производителността, поддържат резервно архивно копие на данните и развиват технологичната ви среда. Ако имат фиксиран месечен бюджет за управление на технологичните процеси, доставчиците на „Услуги с управление“, независимо дали са облачни услуги или такива, доставяни от физически сървъри, струват по-малко, отколкото поддържането на вътрешнофирмен екип.

Предимства на облачните услуги с включена системна и техническа администрация

Мислите за възлагане на ИТ управление на доставчик на услуги, управлявани от облак? Ето някои предимства на т. нар. Cloud computing услуги с включена техническа и системна администрация:

1. По-ниски разходи.

Когато използвате облачни „Услуги с управление“, имате контрол върху разходите, и най-вече върху ефективността на процесите. Не е необходимо да наемате технически екип, в който всички работят на пълен работен ден, и да имате високоплатен мениджър, който да управлява екипа. Достатъчно е да имате един специалист, който има основни познания за технологичните процеси и който създава организация и възлага задачи на доставчика на облачни услуги.

2. Контрол върху процесите.

Когато използвате облачни услуги с управление и „Услуги с управление“ изобщо, разходите винаги зависят от обема на работа, тоест от натоварването на системите ви. Обикновено имате натоварване, когато имате повече приходи и клиенти, които изискват използването на определен технологичен капацитет.

Например една счетоводна къща има нарастващ обем работа и по-високо технологично натоварване през данъчния сезон. В този период тя се нуждае от повече компютърен капацитет и повече технологични услуги. Подобна крива на потреблението на технологични услуги имат всички бизнеси, при които има сезонен пик на натоварването.

Когато използвате облачни услуги, можете да поискате от доставчика си намаляване на натоварването в определени периоди от време – тогава когато използвате по-малко компютърни услуги и имате по-малко натоварване.

3. Облачните услуги осигуряват бизнес континюитет.

Миграцията към облачни сървъри и облачна инфраструктура създава устойчивост на технологичните процеси. Тя създава ваш собствен виртуален център за данни, отървава ви от това да купувате скъпа техника и да начислявате амортизации. Технологичната ви среда е винаги сигурна и е от най-ново поколение.

Ако поддържате минимален вътрешен ИТ персонал, ще инвестирате по-малко време в обучението за всяка нова технология или необходимо надграждане на компютърната инфраструктура, както и в управлението на човешките ресурси. Обратно на вътрешнофирмената ИТ инфраструктура облачната винаги е базирана на най-високия възможен клас хардуерни и софтуерни компоненти.

4. 24-часова надеждна технологична среда.

Доставчиците на облачни услуги предлагат стабилна мрежова инфраструктура с 24-часово управление. В зависимост от споразумението за услуга (Service Level Agteement) фирмата, която Ви доставя облачни слуги с управление, наблюдава и сканира технологичната и мрежовата ви среда - защитава от вируси и от неоторизиран достъп. Добра идея е да очертаете бизнес модела си пред доставчика на „Услуги с управление“ и да поискате създаването на специален технологичен модел на услуги за вашите организационни цели.

5. Добре организирана технологична среда.

Когато използвате облачни услуги с управление, доставчикът създава и управлява всички сървъри и приложения въз основа на стандарти и от едно място. Това увеличава наличността на услугите и повишава производителността на служителите ви. Тези, които използват вашата облачна компютърна инфраструктура, независимо дали за публични или за вътрешнофирмени операции, имат достъп до централизирани данни и процеси, които се извършват в една и съща мрежа. Това улеснява работата и намалява времето за поддръжка на технологичната среда. Много по-лесно е да бъдат управлявани персонални компютри, които работят върху облачната инфраструктура, отколкото същият брой физически компютри, които се намират в офиса ви.

6. Бърз процес, сигурност и качествено обслужване.

Когато използвате доставчик на облачни услуги, на когото сте възложили системната и техническата администрация, отстраняването на проблемите, инсталацията на софтуера, обновяването на системите и всички други процеси е много по-бързо. Имате по-висока степен на сигурност и контрол, защото служителите не могат да заобиколят политиката на сигурност на фирмата ви. Когато служителите използват компютърните инстанции по предназначение, бизнесът ви е по-ефективен. Колкото по-дълго работите с доставчик на облачни услуги с управление, толкова по-сигурна е технологичната ви инфраструктура и по-качествени са услугите, които използвате. Доставчиците често работят по-активно и предотвратяват аварии и прекъсвания на процесите.

7. Възстановяване на инфраструктура и на данни.

Доставчиците на облачни услуги и сървъри печелят от сигурността, надеждността на инфраструктурата и от качествената поддръжка, която ви предоставят. Доставчиците на облачни услуги с дълга бизнес история и добра репутация съхраняват, поддържат и обслужват много на брой технологични системи. Поради това екипите им имат много по-висока степен на компетентност от всеки вътрешнофирмен IT отдел. Поддръжката на резервни копия на данните и възстановяването на процесите в случай на прекъсване са нещо, което трябва задължително да включите в сервизния план и облачните услуги, които използвате.

8. Наличие на техническа поддръжка.

Работете винаги с малки и средни фирми и избягвайте корпорациите. Компании като Microsoft, Amazon и другите големи корпоративни доставчици на облачни услуги обикновено изискват да им плащате отделно за техническа поддръжка. За да говорите с технически специалисти да получите бърза и адекватна помощ, трябва да плащате 200 лв. или повече на месец за техническа поддръжка.

Малките и средните доставчици на услуги винаги предлагат определено ниво на техническа поддръжка, което влиза в услугите, дори да не сте закупили „Услуга с управление“.

Ще се радваме да получим въпросите ви свързани с облачните услуги с включена системна и техническа администрация и да отговорим.

КАКВО ГАРАНТИРА RAX.BG В УЕБ ХОСТИНГ И ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

ДАННИ ЗАЩИТЕНИ ОТ СРИВ И ЗАГУБИ

Данните Ви стоят в Мрежа за съхранение на данни, която има вградена защита и предпазва информацията Ви срещу загуби при всякакви обстоятелства.

ВИСОКА НАЛИЧНОСТ НА ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

Високата Наличност (High Availability) не е стандартна услуга и няма да я намерите при повечето други хостинг доставчици. Тя предпазва уеб сайтовете и технологичните Ви услуги от продължително прекъсване.

НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ И 100% НАЛИЧНОСТ

Възползвайте се от Облачните ни услуги със непрекъсваемост и 100% наличност. Предлагаме защита срещу срив не само на данните, но и на изчислителните операции. Искате ли сървърите Ви да не спират?

ИНФРАСТРУКТУРА КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМА

RAX доставя Уеб Хостинг услуги, физически Наети сървъри, Виртуални сървъри и Облачни услуги от различни точки на Европа и света - от там, откъдето Ви е необходимо.