Rax.bg следва най-добрите практики и стандарти за изграждане и управление на виртуализирани центрове за съхранение на данни. Инфраструктурата ни е изградена с технологии, които осигуряват съвместимост с водещите софтуерни и хардуерни стандарти в хостинг индустрията (Пример: Можем да управляваме компютърни капацитети в Amazon или други водещи IT компютърни Cloud системи от собствения си контролен панел). Виртуалният ни център за данни може да бъде надграждан лесно, бързо, без прекъсване на услугите и без промени в основата на инфраструктурата. Той ни позвалява да автоматизираме процеса на създаване и предоставяне на компютърни ресурси на клиентите си и да гарантираме качеството на услугите с висок клас "Споразумение и гаранции за доставка на услугите".

 

Основните характеристики на центора за данни на Rax.bg са:

 

  • Модулна инфраструктура, чийто капацитета се разширява лесно и без прекъсвания на работата
  • Виртуализирана компютърна среда с резервираност на ресурсите за постигане на QoS
  • Автоматизирано създаване компютърни инстанции и стандартизирана технологична среда
  • Качествено доставяне на софтуерни услуги и приложения използвани на принципа "Софтуер като услуга" (SaaS)

 

Ако сте клиент на Rax.bg и имате въпроси, моля Влезте в Профила си. Ако искате да използвате услугите ни и имате въпроси, моля свържете се с отдела за Нови клиенти.